Beroep - bericht van ds. Schenderling

Bron: Ds. Schenderling, Datum: zo 11 feb

Afgelopen week heeft de kerkenraad van de Hervormde gemeente van Ingen (Gld.) ons laten weten dat deze gemeente het voornemen heeft om te beroepen.

Na de gebruikelijke wachttijd van een week wordt dit beroep definitief. Daarna gaat voor mij en mijn vrouw de bedenktijd van enkele weken in.

We hebben al eerder ervaren dat het nooit makkelijk is om te reageren op een beroep. Allerlei gedachten gaan door je heen over de gemeente hier en daar, en over de vraag welke weg je als predikant in de kerk moet gaan. Dat is een zeer persoonlijk proces, waarbij we erop vertrouwen dat de Geest ons de juiste richting wijst.

Over enkele weken hoort u hierover meer.
Met hartelijke groet,
Ds. Schenderling


Impressie doopdienst: Jezus gaat ons voor

Bron: Kerkenraad Adventskerk, Datum: zo 11 feb

Zondag 11 februari mocht in het midden van de gemeente Rosalie Carolina Nelleke Zemel worden gedoopt.

In deze feestelijke dienst werd het verhaal uit Marcus 4:35-41 verteld. Jezus gaat met zijn leerlingen het water op om het meer over te steken. Er steekt een hevige storm op, maar Jezus ligt te slapen.

Is dat niet een beeld dat herkenbaar is? In je leven gebeurt van alles, je bidt, zoekt naar God, maar hij lijkt afwezig. Net als de leerlingen zouden we dan kunnen uitroepen: `Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?`.

Het beeld in deze gelijkenis verwijst naar Pasen, zo klonk het in de verkondiging. Jezus lijkt te slapen, en op Goede Vrijdag lijkt hij zelfs te zijn ontslapen. Maar niets is minder waar. Jezus staat op en keert zich tegen de machten van chaos en angst. Hij gaat ons daarin voor. Hij gaat voor ons door de diepste doodsangst, en is er voor ons, en was er voor de leerlingen als hij opstaat en tegen alles wat ons kan belasten zegt: "wees stil!". Dat vertrouwen mogen we ook de kinderen meegeven. Jezus lijkt in het moment vaak afwezig, maar hij gaat ons voor!

Impressie
Hieronder een impressie in video en foto. De originelen zijn hier te downloaden: publieke bestanden/doop/11 februari 2018/

Fotoimpressie en `Meer dan een wonder` - Sela


`Doop` - Sela


Spaardoosjes

Bron: Diaconie , Datum: do 08 feb

De bekende spaardoosjes worden zondag 11 februari uitgedeeld.

De veertigdagentijd tijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van onze Heer Jezus Christus en bij het lijden van onze naaste, dichtbij en ver weg. Zondag worden de spaardoosjes uitgereikt. Dit jaar is het thema " Open je handen ". U doet toch ook mee?


Kerkbalans doel bereikt!

Bron: College van Kerkrentmeesters, Datum: do 08 feb

Het College van Kerkrentmeesters is bijzonder verheugd te kunnen melden dat door een extra gift van € 4.000 het streefbedrag voor Kerkbalans van € 195.000 is bereikt.

Wij zijn deze gever maar ook alle gemeenteleden die hieraan hebben bijgedragen dankbaar voor hun gift.

Kees Langstraat
(kerkrentmeesters@adventskerk.info )


Van Adventskerk naar Badkapel

Bron: Stichting Vrienden van de Adventskerk, Datum: wo 07 feb

Vandaag maakte gemeentelid Jaap Sonneveld de fietstocht van de Adventskerk in Alphen aan den Rijn naar de sterk gelijkende Badkapel in Scheveningen.

Jaap deed dat voor de Stichting Vrienden van de Adventskerk. In mei/juni wil de stichting een fietstocht organiseren en Jaap was nu bezig met het uitzetten van de route.

Stichting Vrienden van de Adventskerk
De stichting zet zich in om op tal van manieren het behoud van de Adventskerk als karakteristiek gebouw, met bijzonder interieur en orgel te ondersteunen. Niet alleen voor kerkgangers maar zeker ook voor andere Alphenaren die de kerk bijvoorbeeld kennen van de zeer diverse muziekuitvoeringen.

Nieuwe Badkapel
De architectuur van de Adventskerk is sterk verwant met die van de Badkapel. Die laatste stond model voor het ontwerp van de Alphense kerk. Architect Kuijper zorgde voor de herkenbare en karakteristieke gebouwen, die beide gebaseerd zijn op een Grieks kruis: een kruis met armen van gelijke lengte.


Het viel best mee - Kerkbalans en deurcollecte

Bron: College van kerkrentmeesters, Datum: di 06 feb

zondag informeerde wij U dat er € 185.000 was binnengekomen en spraken wij de verwachting uit dat er nog € 3.000 zou na druppelen. Dit laatste werd een klein stroompje want er kwam nog € 6.000 binnen en inmiddels staat de teller dus op € 191.000.

Een heel mooie opbrengst waarmee wij al in de buurt komen van het begrote bedrag van € 195.000. Zou er nog meer binnen druppelen?

Deurcollecte
Vanwege de jeugddienst later op de ochtend was de tien uur dienst wat minder goed bezet maar dit was zeker niet te merken aan de opbrengst van de deurcollecte. Deze collecte met als bestemming de vervanging van de cv-ketels in 2019 had de mooie opbrengst van € 731.61. De meter staat nu op € 3.518 en daarmee zijn wij aardig op weg naar de benodigde € 4.600.

Het college van kerkrentmeesters bedankt alle gevers voor de mooie opbrengsten voor deze acties.
Kees Langstraat (kerkrentmeesters@adventskerk.info )


Vervanging CV ketels

Bron: College van Kerkrentmeesters, Datum: do 01 feb

Zoals u weet wil het College van Kerkrentmeesters in 2019 de ketels vervangen. Voor deze vernieuwing is een bedrag van € 4600 nodig.

Momenteel heeft u hiervoor als gemeente al € 2786 gespaard. Helpt u mee om het benodigde bedrag bijeen te brengen zodat we er in 2019 warm bij zullen zitten?

Namens het College hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
Paul J. Boender, vz. CKRM


6 februari CornerKids!!

Hallo,

Jullie hebben even geduld moeten hebben, maar op dinsdag 6 februari is iedereen uit groep 5 t/m 8 weer welkom op de club! Die wordt zoals altijd in de Cornerstone van de Adventskerk gehouden van half 7 tot 8 uur. Graag €2,- meenemen.

Graag tot ziens!
Diana, Karin en Annelien


in januari geen club!

Hallo CornerKids,

Om te beginnen allemaal een gelukkig nieuwjaar toegewenst!
En dan zullen we even duidelijk zijn over de volgende clubavond: de maand januari slaan we over! Maar op de eerste dinsdag van februari, de 6e dus, is er gewoon weer club. Laten we hopen dat Karin dan ook weer van de partij kan zijn, desnoods hobbelend op krukken!

Weten jullie nog dat er een mooie knutsel op ons ligt te wachten? Die willen we dan graag afmaken.

Dus al duurt het nog even, graag tot ziens!

Groetjes van de leiding,
Karin, Diana en Annelien


Kerkdiensten komende periode

zo 25 feb10:00Ds. J.W.C. Vonhof
vr 2 mrt10:30Wereldgebedsdag
zo 4 mrt10:00Ds. J.G. Schenderling
zo 11 mrt10:00Ds. J.W.C. Vonhof
wo 14 mrt19:30Ds. J.G. Schenderling(Biddag Maranathakerk)
zo 18 mrt10:00Ds. J.G. Schenderling(Afscheid en bevestiging ambtsdragers)
18:30Ds. K.W. de Jong(Vesperdienst)
zo 25 mrt10:00Ds. J.W.C. Vonhof(Palmzondag)
ma 26 mrt19:30Ds. J.G. Schenderling(Avondgebed Maranathakerk)
di 27 mrt19:30Ds. P.L. Smilde(Avondgebed Maranathakerk)
wo 28 mrt19:30Mw. J. Bregman(Avondgebed Maranathakerk)
vr 30 mrt19:30Ds. J.W.C. Vonhof(Goede Vrijdag Viering Heilig Avondmaal)
zo 1 apr10:00Ds. J.G. Schenderling(Eerste Paasdag)
18:30Ds. J.W.C. Vonhof
zo 8 apr10:00Ds. J.W.C. Vonhof
12:30Ds. J.W.C. Vonhof(Jeugddienst)
zo 15 apr10:00Ds. J.G. Schenderling(Belijdenisdienst)
zo 22 apr10:00Ds. J.W.C. Vonhof(Doopdienst)
18:30Ds. E.S. ten Heuw(Cantatedienst)
zo 29 apr10:00Ds. J.G. van Iersel-Veenhof
zo 6 mei9:30Ds. J.G. Schenderling
18:30Ds. M.J.T. Burema(Zangdienst)
do 10 mei09:30Ds. J.W.C. Vonhof(Hemelvaart)
zo 13 mei09:30Onbekend