Impressie bevestiging ambtsdragers

Bron: Adventskerk, Datum: zo 25 jul

Nadat in april al een bevestigingsdienst gehouden werd, mochten ook in de dienst van zondagmorgen 25 juli twee gemeenteleden bevestigd worden: Dirk Dirkzwager als ouderling en Martin Verweij als kerkrentmeester.

We zijn als gemeente blij dat er telkens mensen zijn die zich beschikbaar stellen voor het werk in de kerk. Martin vertelde over zijn taak om de elektrische installaties in de kerk goed in kaart te brengen en toekomstbestendig te maken, Dirk zal als bezoekouderling op pad gaan.<br /> <br /> In de verkondiging ging het even over die taak van Dirk, en hoe hij bij mensen naar binnen gaat. Vaak heb je een eerste beeld, een gedachte, daar doe je niet veel aan. Maar, zo klonk het, en niet alleen voor Dirk: hoe waardevol is het als dat eerste beeld mag zijn dat mensen kinderen van God zijn. <br /> <br /> <b>Levende stenen</b><br /> In het gedeelte dat we uit 1 Petrus 2 lazen gaat het over stenen waarmee de tempel gebouwd is. De steen die in mensenogen onbelangrijk lijkt, koos God uit om als hoeksteen te gebruiken. Kostbaar en sterk, veilig om op te bouwen. Jezus Christus is die steen, zo lezen we. Jezus werd tot aan de dood toe terzijde geschoven en beschimpt. Maar het is Zijn opstanding die ons leven geeft. Die ons tot levende stenen maakt, met Jezus Christus als hoeksteen van de kerk, verbonden door cement van goddelijke liefde. <br /> <br /> Ook ons zal het gebeuren dat we worden afgewezen, kritiek krijgen of ronduit worden ‘afgekeurd’. Juist dan mag de verkondiging van vandaag ons bemoedigen. Niet omdat we geen fouten maken of perfect zijn, maar omdat we levende stenen mogen zijn. Aangeraakt door God.<br /> <br /> <b>Twee richtingen</b><br /> De opdracht die daar bij hoort heeft twee richtingen: Gods liefde delen met mensen om ons heen, en mensen bij God brengen. Zoals we deze ochtend ook in de voorbeden deden, we noemen namen en vragen om ontferming van Hem die zich al over ons ontfermd heeft.<br /> <hr><br /> Originelen foto`s: <a href="https://www.adventskerk.info/index.php?pageid=9035&dir=288" target="_blank">Klik hier</a><br /> Terugkijken dienst: <a href="https://video.adventskerk.info/?kerkid=1665" target="_blank">Klik hier</a>


Aanstaande zondag: bevestiging ambtsdragers, kinderoppas

Bron: Kerkenraad Adventskerk, Datum: di 20 jul

Tot onze vreugde staan twee gemeenteleden klaar om een ambt of taak op zich te nemen: Dirk Dirkzwager keert terug als ouderling, en Martin Verweij wordt kerkrentmeester. Op zondag 25 juli zullen zij worden bevestigd. We wensen hun Gods zegen op hun werk in de gemeente, en hopen dat het hun vreugde en voldoening zal geven! Deze zondag is er ook oppas voor de kinderen van 0 tot 4 jaar. Als u hiervan gebruik wilt maken, meld uw kind dan aan bij uw inschrijving voor de kerkdienst.

Vooralsnog is er nog niet elke week kinderoppas, maar ongeveer om de week: op zondag 25 juli, 15 en 29 augustus. U vindt de oppasdienst in gebouw Pancratius, naast de rooms-katholieke Bonifaciuskerk. <br /> Meld uw kind aan bij uw inschrijving voor de kerkdienst: klik <a href="https://www.adventskerk.info/?pageid=9956" target="_blank">hier</a>. Inschrijven kan tot en met woensdag 18:00 uur.<br /> Meer informatie: Heleen Hoogendijk (coördinator oppasdienst), tel. 06-40962615 (<a href="mailto:heleendegoey@hotmail.com" class="weblink">e-mail</a>).<br /> <br /> <i>Hella Verweij, scriba</i><br />


Koe actie zeer geslaagd!

De koe heeft haar werk gedaan en daarmee is onze actie zeer succesvol afgesloten!
Een film over de actie vind u terug elders op de website.

Totaal zijn er 86 vakken verkocht en omdat de hoofdprijs is gesponsord komt de volledige opbrengst
ten goede aan ons project. Samen met nog enkele giften heeft de actie €. 940,00 opgeleverd, voor ons een fantastisch resultaat.

Deze actie was niet mogelijk geweest zonder de inzet van:

- Uiteraard de deelnemers

- Loek van Vliet keurslagerij, als sponsor

- Dick van Smirren, voor de vermelding op de website en het
filmen van de actie

- Boerderij Het Landsingerland, voor het ter beschikking stellen
van het land en de koeien, die laatsten onder leiding van onze
jeugddiaken Johan Wassenaar

Voor verdere info over ons project, onze actie’s en World Servants verwijzen wij u graag naar onze actiepagina: https://www.worldservants.nl/alphenaandenrijn

Hartelijke groet,

Martine, Peter, Maya, Loes, Rob, Nienke, Ruben, Dirk en Naomi


Koe-actie - uitslag in beeld!

Bron: Adventskerk, Datum: za 17 jul

Voor de werkvakantie naar Oeganda organiseren de jongeren diverse acties. Zo brengen ze geld bijeen voor het project dat ze daar zomer 2022 hopen uit te voeren.

Een ludieke actie was de koe-actie waarbij het de vraag was waar de eerste koe het gras bedekt. Degene die het goede vak heeft gekozen wint een vleespakket t.w.v. 100 euro, dat door Keurslager Loek van Vliet beschikbaar is gesteld.<br /> <br /> <b>Toezicht</b><br /> Het weiland was met bordjes in 100 vakken ingedeeld zodat een exacte meting kon worden gedaan. De uitvoer van de actie stond onder toezicht van Reza (hij gokte vak 48) en Irmen + kids (die vak 26 hadden gegokt) en is op beeld vastgelegd. Hieronder dus de uitslag van deze actie. Dank voor het meedoen, en dank aan Johan Wassenaar voor het besturen van de koeien.<br /> <br /> <iframe width="500" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/1_-ANEb2i-c?cc_load_policy=1" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>


Impressie overstapdienst 2021

Bron: Adventskerk, Datum: zo 11 jul

Vanochtend werd in een feestelijke dienst stilgestaan bij de overstap van lagere naar middelbare school. Dit jaar speelt dat voor Tim en voor Daphne.

Ds. Van Rikxoort had zijn koffer deze zondag gevuld met tal van attributen die op reis al dan niet bruikbaar zouden kunnen zijn. Een deel zouden de jongeren liever thuislaten. Het mobieltje natuurlijk absoluut niet. Tegenwoordig is dat ook je wegwijzer op nieuwe plekken. En misschien toch voor de zekerheid maar een kaart van de plek waar je heen gaat. De weg weten en terug kunnen vinden is een ander land of in een onbekende streek belangrijk. <br /> <br /> In de koffer was ook een Bijbel te vinden. Geen hulpmiddel om letterlijk de weg naar dorp of stad te vinden, maar wél om in je leven bemoedigd te worden om heilzame, goede, vruchtbare, wegen te bewandelen. Voor de kinderen was het ook logisch dat op vakantie net als normaal uit de bijbel gelezen wordt. <br /> <br /> <b>Overstap</b><br /> In de overstap-preek vertelde ds. Van Rikxoort over zijn eigen overstap naar de middelbare school. Hij was niet bepaald een model leerling, en dat maakte dat hij later toch wel een hoop moest inhalen. Even leek het best een somber verhaal te worden over een stap naar het onzekere: van een kleine lagere school naar een veel grotere middelbare school.<br /> <br /> <b>Niet alleen</b><br /> Toch was dat niet de toon in deze dienst. In de bijbel in gewone taal lazen we in Handelingen 10 hoe Jezus 72 leerlingen uitkiest en hen twee aan twee de wereld instuurt om het goede nieuws te vertellen. Twee aan twee – niet alleen. Zo is het ook bij de overstap naar een nieuwe situatie: je gaat samen, omdat we niet zonder elkaar kunnen. Uit Romeinen 12 lazen we ‘...we horen allemaal bij Christus. ... God heeft aan ieder van ons een bijzonder geschenk gegeven. Zo goed is hij voor ons.’ Zo helpen we elkaar, en ten diepste mogen we er op vertrouwen dat God ons helpt.<br /> <br /> Zo werden ook Tim en Daphne bemoedigd en door de gemeente toegezongen:<br /> <br /> <i>Ga met God en Hij zal met je zijn,<br /> Tim en Daphne op jullie wegen,<br /> met zijn raad en troost en zegen.<br /> Ga met God en Hij zal met je zijn.<br /> <br /> Ga met God en Hij zal met je zijn:<br /> bij gevaar, in bange tijden,<br /> over jou zijn vleugels spreiden.<br /> Ga met God en Hij zal met je zijn. </i><br /> <hr><br /> Originele foto’s zijn <a href="https://www.adventskerk.info/index.php?pageid=9035&dir=287" target="_blank">hier te downloaden.</a><br /> De dienst is <a href="https://video.adventskerk.info/?kerkid=1663" target="_blank">hier terug te kijken.</a> <br />


Steun de Oeganda jongeren!

Bron: Actiegroep World Servants, Datum: za 10 jul

Dat kunt u doen door morgen na de dienst bij de jongeren een vak te kopen voor de Koe-actie (zie elders op de website), dat kost €. 10,00 per vak en daarmee maakt u kans op een vleespakket t.w.v. €. 100,00 van onze sponsor Loek van Vliet!

Martine en Maya staan morgen na dienst buiten de kerk gereed om uw bestelling op te nemen. U kunt bij hen direct zelf een vak van uw keuze uitkiezen.<br /> Van harte aanbevolen!!


Opbrengst rozenactie

Bron: Jeugdwerk Adventskerk, Datum: wo 07 jul

De rozenactie voor het jongeren-startweekend heeft de prachtige opbrengst van €1200,00 opgeleverd. Namens de jongeren en de leiding: iedereen heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage!


Impressie doopdienst

Bron: Adventskerk, Datum: zo 04 jul

Vanochtend mocht in de Adventskerk Valentijn gedoopt worden in een feestelijke dienst waarin ds. Sara de Vries-Terpstra voorging.

In de dienst stond het verhaal uit Genesis 3:1-21 centraal waarin Adam en Eva door de slang verleid worden om vruchten van de boom te eten die God apart had gezet. Een enkele slinkse uitnodiging was voldoende om die woorden van God te vergeten. <br /> Toen God in de koelte van de avond door de tuin wandelde verstopten ze zich voor Hem. <br /> <br /> Niet direct een bijbelgedeelte waar je aan denkt bij de doop. Toch sprak de ouders dit gedeelte aan. Er is veel over te zeggen – zo klonk het – maar vanochtend lag het accent op wat God ook doet (vers 21): <i>‘God, de HEER, maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan.’</i> God laat hen niet aan hun lot over!<br /> <br /> Vanaf het begin van de Bijbel tot aan het eind is die rode draad te vinden. Zoals ook vanmorgen bij het begin van de dienst werd uitgesproken: ‘God laat niet los wat Zijn hand begon’. Zo verbindt God zich in de doop met kleine (of grotere) mensenkinderen. Daarbij werd in deze dienst de naam van Valentijn genoemd. God heeft Valentijn bij zijn naam geroepen. Dat is geen garantie voor een eenvoudig en soepel leven, de weerbarstigheid van het leven op deze aarde is er nog altijd, maar God maakt duidelijk dat Hij bescherming zal bieden, en meer dan dat: door de dood en opstanding van Jezus mogen we weten dat we bevrijd zijn. <br /> <br /> Aan het eind van deze dienst mocht daarom, met samenzang, klinken: ‘Dankt, dankt nu allen God!’.<br /> <br /> De dienst is hier terug te zien: <a href="https://video.adventskerk.info/?kerkid=1662" target="_blank">Doopdienst 7 juli 2021</a><br /> Hieronder vindt u een impressie in beelden. De originelen zijn hier te downloaden: <a href="https://www.adventskerk.info/index.php?pageid=9035&dir=286" target="_blank">Originele foto`s</a><br />


Kerkdiensten komende periode

zo 1 aug09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
zo 8 aug09:30Mw. J. Sneep-Oorbeek
zo 15 aug09:30Ds. L. van Rikxoort
zo 22 aug09:30Ds. L. van Rikxoort
zo 29 aug09:30Ds. R.H.M. de Jonge
zo 5 sep09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
18:30Ds. J. Henzen
zo 12 sep09:30Ds. L. van Rikxoort en ds. S. de Vries-Terpstra(Startzondag)
zo 19 sep09:30Ds. L. van Rikxoort(Doopdienst)
zo 26 sep09:30Ds. R.H.M. de Jonge
zo 3 okt10:00Ds. S. de Vries-Terpstra
zo 10 okt10:00Ds. L. van Rikxoort(Viering Heilig Avondmaal)
16:30Ds. L. van Rikxoort(Viering Heilig Avondmaal)
zo 17 okt10:00Ds. J. van den Berg
zo 24 okt10:00Ds. L. van Rikxoort