Gratis vakantie voor gezinnen op een Pop-upcamping

Bron: www.izb-dabar.nl, Datum: di 30 mei

IZB, de vereniging voor zending in Nederland is een missionaire organisatie binnen de PKN. IZB-Dabar biedt aan gezinnen die met een minimum inkomen moeten rondkomen en geen vakantie kunnen betalen de mogelijkheid om toch op vakantie te kunnen.

Iedereen is van harte welkom op een van de drie campings en je bent helemaal vrij om wel of niet aan activiteiten mee te doen.
Inschrijven is verplicht en kan via het formulier op de website van IZB: www.izb.nl/popupcampings.

Kent u gezinnen die graag op vakantie willen maar dit niet kunnen betalen omdat ze van een minimuminkomen moeten rondkomen? Breng hen dan van dit initiatief op de hoogte zodat zij ook op vakantie kunnen!


Geluid in de Adventskerk

Bron: College van kerkrentmeesters, Datum: ma 29 mei

Op zondag 4 juni, na afloop van de dienst, leggen we kort iets uit over het geluid in de Adventskerk en wat dat betekent voor de verstaanbaarheid.

Met enige regelmaat krijgen kerkenraadsleden en medewerkers van het geluidsteam opmerkingen over het geluid in de kerk. Mensen zeggen dat ze de mededelingen en de preek niet goed kunnen verstaan, en daarom soms zelfs thuisblijven om via de livestream de kerkdienst te volgen.
We willen graag dat zoveel mogelijk gemeenteleden zonder belemmering bij de diensten aanwezig kunnen zijn en deze goed kunnen volgen. Daarom nodigen we iedereen die problemen met het geluid ervaart uit om op zondag 4 juni na de dienst nog even te blijven. We geven dan een korte uitleg over hoe het geluid in de Adventskerk tot stand komt en wat dat betekent voor de verstaanbaarheid, en over de plekken in de kerk waar mensen met een slechter gehoor het beste kunnen zitten. Al uw vragen over dit onderwerp kunt u dan ook stellen. Graag tot 4 juni!

Martin Verweij, kerkrentmeester


Impressie doopdienst/Pinksteren 28 mei

Bron: Adventskerk, Datum: zo 28 mei

Zondag 28 mei mochten we in een feestelijke dienst het feest van Pinksteren vieren. In de dienst werd de doop bediend aan Gabriëlla door ds. Sara de Vries-Terpstra die in de dienst voorging.

Een mooier moment om gedoopt te worden dan met Pinksteren is er haast niet, zo klonk het. Met Pinksteren wordt ons de kracht van Gods Geest geschonken die ons ervan overtuigt dat we Gods kinderen zijn en dat niets ons van Hem kan scheiden. Dat is bij uistek ook de doop hoorbaar. En zo mocht dus ook de doop bediend worden deze dag.

Gods Koninkrijk
Na Kerst, Pasen en Hemelvaart wordt die reeks afgesloten met Pinksteren. Maar we zijn er nog niet. We zijn en blijven nog steeds slechts onderweg naar Gods Koninkrijk. In onze wereld is geloven dan ook niet altijd eenvoudig. Er is pijn, er is verdriet en angst, en natuurlijk ook liefde, vreugde, oprechte aandacht voor elkaar. Maar wel in die mix: het is er allemaal.

Warmte
De hartverwarmende woorden die de discipelen – gedreven door de Geest – ooit spraken, mogen ook ons hart raken: ondanks alles is ons leven in Gods hand. We mogen elkaar tot steun zijn. Of zoals ds. De Vries een poster van ‘Loesje’ aanhaalde: Zorgen moet je niet maken, zorgen moet je doen. En in de kerk klinkt dan: oog en zorg hebben voor elkaar komt vanuit een hart dat door Gods zelf verwarmd wordt. Verbonden met God én met elkaar kunnen we de weg naar Gods koninkrijk gaan, ook al voelt het wachten lang.

Kerkdienst terugkijken

Originele foto`s downloaden


Jaarrekeningen ter inzage

Bron: Kerkenraad Adventskerk, Datum: zo 21 mei

De kerkenraad heeft de jaarrekeningen van 2022 van de diaconie en het college van kerkrentmeesters voorlopig goedgekeurd. Ze zijn nu ter inzage voor geïnteresseerde gemeenteleden.

Als u de jaarrekeningen wilt inzien, kunt u ze per mail opvragen: voor de jaarrekening van de diaconie mailt u naar de penningmeester van de diaconie, Rob Wielinga, en voor die van het CKRM naar de secretaris, Ivo van Ark.
Opvragen van de jaarrekeningen kan t/m dinsdag 30 mei; eventuele bezwaren kunnen schriftelijk worden ingediend t/m donderdag 1 juni.

Namens de kerkenraad,
Hella Verweij, scriba


Ondersteun christenen in nood

Bron: GofundMe.com, Datum: ma 15 mei

De Diaconie wil u van harte de volgende geldinzamelingsactie aanbevelen: https://gofund.me/55ed9d07.

Dit jong echtpaar is door een woningbrand alles kwijtgeraakt inclusief een zeer recent aangeschafte beenprothese. Zij hebben nu een geldinzamelings actie gestart om de kosten te dekken die niet door de verzekering worden vergoed en die ze zelf niet kunnen opbrengen. Met het streefbedrag worden zowel de volledige kosten voor de prothese als de heropbouw van hun huis gerealiseerd.
De vrouw in kwestie( foto) is de zus van Maikel Wirht (diaken).

Neem voor meer informatie gerust contact op met de Diaconie via diaconie@adventskerk.info of via 0624 77 0624.


Inzameling van oude postzegels en ansichtkaarten.

Bron: Kerk in Actie, Datum: ma 15 mei

Heeft u oude ansichtkaarten, geboortekaartjes of postzegels? Gooi ze niet weg! Ze leveren geld op dat voor het zendingswerk van Kerk in Actie en GZB (de Gereformeerde Zendingsbond) gebruikt kan worden.

Wij accepteren:
- ansichtkaarten (enkel kaarten, die niet in een envelop verstuurd worden)
- geboortekaartjes,
- zelfgemaakte kaarten,
- bijzondere kaarten: Anton Pieck, Voor het kind, Stichting Kinderpostzegels.

Hou er rekening mee dat we de volgende kaarten niet accepteren:
- dubbele kaarten,
- afgeknipte kaarten,
- kaarten die helemaal onder het plakband zitten,
- kaarten met gaten,
- kaarten waar de postzegel vanaf geknipt is.

Lever uw kaart of postzegel in bij de (dienstdoende) diaken van de AK.
Voor meer informatie kunt u mailen naar diaconie@adventskerk.info of bellen met 0624 77 0624


Impressie doopdienst 14 mei

Bron: Adventskerk, Datum: zo 14 mei

Zondag 14 mei werden in een feestelijke dienst vier kinderen gedoopt. Ds. Leo van Rikxoort ging in deze dienst voor.

Met de kinderen in de kerk sprak ds. Van Rikxoort over het doopwater: zou dat ‘gewoon’ kraanwater zijn? Ze werden het er niet over eens. Doopwater zal toch ook wel bijzonder zijn. Wellicht water uit de rivier waar Jezus in gedoopt werd, de Jordaan. Een klein flesje van dat water had ds. Van Rikxoort meegenomen, om vervolgens het doopvont te vullen met het gewone kraanwater. De doop is bijzonder, niet het water. Bij de doop worden de naam van God en die van ons in één adem genoemd. We behoren Hem toe. En de doop is daar het teken van.

God sluit een verbond
In de preek kwam aan de orde hoe het verbond dat God met de Israëlieten sloot bijzonder is omdat het eenzijdig is. God kiest er voor om een verbond met dat volk te sluiten. Zonder dat het volk zichzelf nu altijd zo fraai gedraagt. Dat word ook niet afgedekt, ook door God niet, maar tegelijk is het verbond krachtiger dan wat we als mensen waarmaken. Dat heeft iets ongemakkelijks. Voor ons is dat niet anders. Jezus is voor onze zonden gestorven en heeft de weg naar God voor ieder van ons definitief geopend. En wij voelen ons wel eens ongemakkelijk als we beseffen dat we ons in het dagelijks leven minder dan we wilden door Zijn liefde lieten leiden. Daarom blijven we onophoudelijk bidden om vergeving én om de kracht van de Heilige Geest, die in de doop onzichtbaar aanwezig is. Zo leven we ook toe naar Pinksteren en bidden we om Geestkracht voor de gemeente, en voor u en jou.

De dienst is hier terug te zien: Video-opname kerkdienst
De foto`s zijn hier te downloaden: Originele foto`s


Warning: Undefined variable $blogteller in /customers/0/e/b/adventskerk.info/httpd.www/nieuwsbrief/index.php on line 141

Orgelconcert Daniel Roth terug te kijken op YouTube

Op zondagmiddag 16 april speelde de Franse meesterorganist Daniel Roth op het Steinmeyer-orgel in de Adventskerk in Alphen aan den Rijn. Het was een bijzonder bezoek ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan van het Steinmeyer-orgel in de kerk.

De bezoekers van het concert waren zeer onder de indruk. Zelfs een van de bezoekers heeft tijdens het concert een kleine tekening gemaakt en drie gedichten geschreven. Deze tekeningen kunt u vinden op onze website: https://www.vriendenvandeadventskerk.info

Het concert staat op het YouTube kanaal van de stichting. Klik hier om het concert terug te kijken: https://www.youtube.com/watch?v=YeEn380rN3o&feature=youtu.be


Warning: Undefined variable $blogteller in /customers/0/e/b/adventskerk.info/httpd.www/nieuwsbrief/index.php on line 188

Orgelconcert Daniel Roth - 16 april 2023

Op zondagmiddag 16 april, om 16:30 uur, speelt Daniel Roth op het Steinmeyer-orgel.

Daniel Roth, alom geprezen als een van de toonaangevende Franse orgelvirtuozen, heeft verschillende prestigieuze posities bekleed als zowel uitvoerder als docent.

Op twintigjarige leeftijd maakte hij zijn debuut aan het orgel van de Basilique du Sacré-Coeur in Montmartre-Parijs, als assistent van zijn leermeester Madame Rolande Falcinelli. Later volgde hij haar op als titulair organist, een functie die hij bekleedde tot 1985, toen hij werd benoemd tot titulair organist van Saint-Sulpice, de beroemde Parijse kerk.

Het programma is als volgt:

Camille Saint-Saëns ( 1835–1921):

Prelude en fuga in C groot
Fantasie in D groot
Scherzo uit 6 duo’s voor harmonium en piano (transcriptie Daniel Roth)
César Franck ( 1822-1890):

Deel 2 (Allegretto) uit de Symfonie in D klein (transcriptie Daniel Roth en Marie Calixte Charlotte Alphonsine Levassor, 1791-1861)
Charles-Marie Widor (1844-1937):

Deel 1 (Allegro vivace) uit de Symfonie nr. 5
Louis Vierne (1870-1937):

Deel 4 (Adagio) uit de Symfonie nr. 3
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847):

Toegang is gratis. Aanmelden kan via
www.vriendenvandeadventskerk.info/evenementen

U bent van harte welkom!


Kerkdiensten komende periode

Warning: Undefined variable $printdatumoud in /customers/0/e/b/adventskerk.info/httpd.www/nieuwsbrief/index.php on line 210
zo 4 jun09:30Ds. L. van Rikxoort(Gezamenlijke dienst (i.v.m. Zomerdienst aan het meer))
zo 11 jun09:30Ds. S. de Vries-Terpstra(Viering Heilig Avondmaal)
16:30Ds. S. de Vries-Terpstra(Viering Heilig Avondmaal)
zo 18 jun09:30Ds. L. van Rikxoort
zo 25 jun09:30Ds. S. de Vries-Terpstra(Belijdenisdienst)
zo 2 jul09:30Ds. L. van Rikxoort(Afscheid kindernevendienst)
zo 9 jul09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
zo 16 jul09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
zo 23 jul09:30Ds. E. Bouman
zo 30 jul09:30Ds. L. van Rikxoort
zo 6 aug09:30Ds. L. van Rikxoort
zo 13 aug09:30Ds. L. van Rikxoort
zo 20 aug09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
zo 27 aug09:30Ds. L. van Rikxoort