Koe-actie voor werkvakantie Oeganda

Bron: Jongerenteam Oeganda, Datum: di 22 jun

Om het reisbedrag voor de werkvakantie naar Oeganda bijeen te krijgen organiseert de actiegroep World Servants Alphen aan den Rijn de actie <span class="koe">‘Koeschijten’</span> op 17 juli 2021.

In een weiland waarin zijn uitgemeten 100 vakken van 10x10 meter ‘koopt’ u een zelfgekozen vak voor 10 euro, in dit gedeelte wordt een koe losgelaten en daar maar wachten tot dat deze haar behoefte doet. <p class="koe2">Schijt</p> de koe in het vak wat u heeft gekocht? Dan bent u de winnaar van het vleespakket t.w.v. 100,00 welke ter beschikking is gesteld door Keurslager Loek van Vliet.<br /> <br /> <b>Doe mee voordat de mooiste vakken weg zijn...</b><br /> Alhoewel het gedrag van de geselecteerde koe elk vak even kansrijk maakt natuurlijk. Maar... <a href="?pageid=9984"><b>klik snel hier en doe mee!</b></a><br /> <br /> <b>Locatie</b><br /> De locatie is het werk van onze diaken Johan Wassenaar in Bergschenhoek. Gegeven de huidige Corona maatregelen zal het waarschijnlijk niet mogelijk zijn fysiek bij dit evenement te zijn, maar daarvoor wordt een drone ingezet zodat u de actie en het resultaat toch te zien krijgt.


12+ zondagochtend 27 juni

Bron: Jeugdwerk Adventskerk, Datum: ma 21 jun

We mogen weer!! Aanstaande zondagochtend is er tijdens de dienst eindelijk weer een 12+ ochtend. Je moet je wel even aanmelden.

De 12+ zal gedurende de hele dienst zijn. Jullie kunnen ’s ochtends vanaf 09:15 uur via de ingang van de Cornerstone naar binnen. Om 09:30 uur willen we dan starten. <br /> Omdat het misschien wel wat vroeg is voor jullie zorgen wij voor een heerlijk ontbijt. :)<br /> <br /> Aanmelden is verplicht, dus doe dit zo snel mogelijk via de groepsapp of door een mailtje te sturen naar jeugdouderlingen@adventskerk.info.


Kinderoppas tijdens de kerkdienst

Bron: Kerkenraad Adventskerk, Datum: vr 11 jun

Voor onze allerjongste gemeenteleden (0-4 jaar) is er weer kinderoppas tijdens de kerkdienst. Vooralsnog niet elke week, maar ongeveer om de week: op zondag 20 juni, 4 en 11 en 25 juli, 15 en 29 augustus. U vindt de oppasdienst in gebouw Pancratius, naast de rooms-katholieke Bonifaciuskerk. Als u van de kinderoppas gebruik wilt maken, meldt u uw kind aan bij uw inschrijving voor de kerkdienst.

Voor de leiding van de oppasdienst is het belangrijk om te weten hoeveel kinderen ze kunnen verwachten. Daarom vragen we u om uw kind altijd aan te melden.<br /> De eerstvolgende dienst met kinderoppas is op zondag 20 juni: voor deze dienst kunt u zich inschrijven van maandag 14 juni t/m woensdag 16 juni 18:00 uur (klik <a href="https://www.adventskerk.info/?pageid=9956" target="_blank">hier</a>).<br /> <br /> <b>Meer informatie</b><br /> Wilt u meer weten, of heeft u nog vragen, neem dan contact op met de coördinator van de oppasdienst: Heleen Hoogendijk, tel. 06-40962615 (<a href="mailto:heleendegoey@hotmail.com" class="weblink">e-mail</a>).


Nieuwe versoepelingen: meer kerkgangers, eerste stap gemeentezang

Bron: Kerkenraad Adventskerk, Datum: vr 04 jun

Afgelopen week heeft de Protestantse Kerk nieuwe versoepelingen aangekondigd (zie <a href="https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/vanaf-5-juni-meer-mensen-welkom-in-kerkdienst/ " target="_blank"> www.protestantsekerk.nl</a>), conform de routekaart voor de kerken. We mogen weer meer mensen toelaten in de kerk. En we kunnen, heel voorzichtig, een begin maken met gemeentezang: maximaal twee coupletten, niet uit volle borst maar op praatniveau. Een eerste stap in de goede richting!

De afgelopen weken konden we 60 mensen per dienst toelaten (exclusief medewerkers); dat is ongeveer 10% van de capaciteit van ons kerkgebouw. Nu mag dat aantal omhoog naar 15%, en dat betekent dat we met ingang van zondag 6 juni 90 mensen kunnen verwelkomen in de dienst. <br /> <br /> <b>Gemeentezang: op praatniveau</b><br /> De tweede versoepeling betreft de gemeentezang. Met ingang van zondag 13 juni (dus nog niet op 6 juni) mag de gemeente het slotlied meezingen; maximaal twee coupletten. We kiezen voor het slotlied, omdat we daarna immers allemaal de kerk verlaten en het gebouw dan meteen geventileerd kan worden.<br /> Voorwaarde is wel dat we niet uit volle borst zingen, maar ‘op praatniveau’. De PKN schrijft: ‘Met praatniveau wordt bedoeld: zingen op ingetogen wijze, waarbij een persoon het zangvolume niet laat uitstijgen boven de geluidssterkte van normaal spreken.’ Dat is nog best een uitdaging! Als je zoveel maanden niet hebt mogen zingen, dan is de verleiding heel groot om uit volle borst mee te doen. Maar hoe graag we dat ook zouden willen, toch kan dat nu nog niet. We moeten ons inhouden en zachtjes zingen. Anders kunnen we deze stap niet zetten. Als kerkenraad rekenen we dus op uw medewerking hierbij!<br /> <br /> <b>Drie zangers</b><br /> In de kerkzaal klinkt de zang van twee zangers soms best een beetje iel. Om daar iets meer volume aan te geven, gaan we de komende tijd drie zangers per dienst inzetten in plaats van twee. De zangers doen hun taak met plezier; maar ook zij hopen dat ze spoedig overbodig worden, omdat u als gemeente zélf weer mag zingen! <br /> <br /> <i>Namens de kerkenraad,<br /> Hella Verweij, scriba</i>


Startweekend 2021 - Opgeven & Rozenactie

Bron: Leiding jeugdweekend Adventskerk, Datum: do 03 jun

Ook dit jaar gaan we met de jongeren vanaf de middelbare shool in september op pad. Het weekend van vrijdagavond 3 tot zondagmiddag 5 september is daarvoor gereserveerd.

Geef je snel op: Klik hier voor opgeven en doe mee. Afgelopen jaar kon het startweekend vanwege corona niet doorgaan. Dit jaar rekenen we bij deze 10e editie op een betere situatie. Maar natuurlijk: we volgen regels en adviezen... Het thema staat in ieder geval garant voor voldoende spanning en uitdaging.

Rozenactie
Als gemeente kunt u de organisatie van dit startweekend ondersteunen door gebruik te maken van de rozenactie en fraai boeket van 16 rozen - gratis gebundeld - voor 12,50 euro te bestellen. Voor uzelf of voor iemand in de omgeving. Bestellen kan vanaf nu: Rozen bestellen.
Van U is de toekomst: visienota PKN

Bron: Leo van Rikxoort, Datum: wo 02 jun

De synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft een nieuwe visienota op tafel gelegd: <i>Van U is de toekomst. Ontvankelijk en waakzaam leven van genade.</i> De nota is hier te downloaden: <a href="https://www.protestantsekerk.nl/thema/visienota-van-u-is-de-toekomst/" target="_blank">www.protestantsekerk.nl</a>. De nota is goed leesbaar. Voor wie geen tijd heeft om de hele nota te lezen heb ik een samenvatting gemaakt (ruim twee A4tjes).

<i>Van U is de toekomst – visienota Protestantse Kerk in Nederland</i><br /> <br /> <b>De context waarin we kerk zijn</b><br /> – Ondanks het gegeven dat Nederland een van de welvarendste landen is en we al ruim zeven decennia in vrede leven, is er tegelijk sprake van een gevoel van onbehagen.<br /> – Grote maatschappelijke ontwikkelingen voeden het gevoel van onzekerheid. Denk aan de coronacrisis, milieu, vluchtelingen, vergrijzing, de veranderend geopolitiek.<br /> – Kerkelijke en andere verbanden dreigen te ‘verkruimelen’. Tegelijk zijn er veel ‘zinzoekers’ en is er de behoefte ergens bij te horen.<br /> – We zijn ‘overstresst’.<br /> – De tegenstellingen tussen arm en rijk, autochtonen en allochtonen etc. nemen toe. Kortom: er is sprake van toenemende polarisatie. Daartegenover staat dat in de coronacrisis de saamhorigheid toegenomen lijkt te zijn en er meer aandacht gekomen is voor ongelijkheid in de samenleving.<br /> <br /> In deze context zijn we kerk. We mogen God dankbaar zijn voor wat hij ons geeft in vrede en (relatieve) welvaart. <br /> Er zijn ook zorgen. Er is soms sprake van kramp vanwege de krimp, terwijl andere gemeenten, die de zaken zgn. goed voor elkaar hebben het zicht op het geheel van de kerk en de samenleving dreigen kwijt te raken. Sommige gemeenten zijn door het dieptepunt van de crisis heengegaan en herpakken zich. <br /> Wat we in de samenleving zien (zie de schets hierboven), zien we ook in de kerk. <br /> In onze tijd en context komt het aan op ‘lege handen’, ontvankelijkheid, waakzaamheid en concentratie op God. Het gaat om een oefenen van onszelf in ‘een spiritualiteit van alertheid’. De kerk leeft van de verbondenheid met Christus. Waar Jezus is, daar is de kerk. De kerk is niet het einddoel: we verwachten Gods toekomst. <br /> De dragende grond voor ons (kerkelijk) leven is, dat we leven van genade. <br /> <br /> <b>Genade als grondtoon</b><br /> De mooiste dingen in het leven vallen je toe, die ontvang je. Zo ook in de kerk. We leven van wat we ontvangen en genade is daarbij de grondtoon. <br /> <br /> Vijf aspecten van genade:<br /> – Genade bevrijdt. De vergeving regeert.<br /> – Genade corrigeert. Zelfredzaamheid en zelfgenoegzaamheid staan daarmee onder kritiek.<br /> – Genade volstaat. ‘Mijn genade is u genoeg,’ wist Paulus.<br /> – Genade motiveert. Genade zet je in beweging.<br /> – Genade ontspant. We mogen in geloofsvertrouwen ontspannen leven.<br /> <br /> Zeker, de ontkerkelijking zet door, de sluiting van kerkgebouwen is aan de orde van de dag. Slechts 8,5% (!) van de belijdende leden van de Protestantse Kerk in Nederland is onder de 40 jaar! Maar er is ook sprake van een comeback van religie. De kerk is uit, religie en spiritualiteit zijn in, maar tegelijk is er ook sprake van religieus analfabetisme. <br /> <br /> ‘In deze situatie komt het aan op de genade die ontspant en aanzet om ons vreugdevol en vrijmoedig in te zetten voor kerk en samenleving.’<br /> <br /> <b>Een gemeenschap van Woord en tafel (vgl. Lucas 24:32) </b><br /> De zgn. Emmaüsgangers overkomt genade. Ze ontmoeten het Woord. Dat beseffen ze pas goed als de Heer met hen aan tafel zit. Dan herkennen ze Hem, in het breken van het brood. Die ontmoeting geeft hun leven een andere wending. <br /> <br /> Dit verhaal laat zich lezen als een spiegelverhaal voor ons kerk-zijn en voor onze cultuur. We leven als gemeenschap van Woord en tafel van de genadige ontmoeting met de Levende. Het avondmaal verbindt ons met God en elkaar. Zoals het lichaam van Christus werd gebroken, worden ook ook wij gebroken om de wereld in te gaan. <br /> <br /> <i>Focus</i><br /> De Protestantse Kerk investeert in de komende jaren in het versterken van de plaatselijke gemeente als gemeenschap van Woord en tafel. Bij de kerk als tafelgemeenschap wordt niet alleen gedacht aan de avondmaalstafel, maar ook aan andere tafels in de gemeente en in de buurt. Hoe kunnen we een verbindende gemeenschap vormen? We dienen van de kerk een inclusieve en veilige gemeenschap te maken. <br /> <br /> Het Avondmaal wordt door velen niet meer als existentieel ervaren. Dit vraagt om verdieping en bezinning op de frequentie van het vieren. <br /> <br /> <b>Als kinderen van één Vader (vgl. Efeziërs 3: 18, 19)</b><br /> We stemmen in met de Apostolische geloofsbelijdenis, waar staat: ‘Ik geloof de gemeenschap der heiligen’. Daarin gaat het ook om u, jou en mij. De belijdenis verbindt ons met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Een wolk van getuigen (Hebreeën 12:1) moedigt ons aan om het achter Jezus aan vol te houden. We zijn de enigen niet! Het wereldwijde perspectief op de kerk behoedt ons voor provincialisme en sectarisme. Daarom participeert de Protestantse Kerk ook van harte in oecumenische verbanden. <br /> ‘De eenheid van de kerk weerspiegelt de eenheid van God zelf. Vgl. Johannes 17: 22, 23). <br /> Door de ene doop zijn we verbonden met Christus en met elkaar. Het is onze roeping die eenheid ook zichtbaar gestalte te geven. In veel plaatsen gedijt de eenheid bij de spontane ontmoeting op het grondvlak. We hebben elkaar nodig! ‘Een impuls voor de vernieuwing van de kerk zou weleens kunnen komen van de wereldkerk die we op veel plaatsen om de hoek kunnen ontmoeten, in geloofsgemeenschappen van mensen met een migratieachtergrond.’<br /> <br /> <i>Focus</i><br /> We blijven meedoen in oecumenische verbanden. Ontmoeting en samenwerking op lokaal niveau zullen worden gestimuleerd en gefaciliteerd, terwijl ook bovenplaatselijke initiatieven worden ondersteund. Het gaat om concrete eenheid in geloofsgesprek en missionaire of diaconale activiteiten over kerkmuren heen. Dit geldt zeker voor de eenheid met migratiechristenen. Waar het om gaat is dat gezocht wordt naar concrete en spirituele eenheid in Christus, zonder de verschillen te nivelleren. <br /> <br /> <b>Van U is het Koninkrijk (vgl. Matteüs 6: 10)</b><br /> In het Onze Vader spreekt Jezus over de aarde vanuit het perspectief van de hemel: ‘… uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.’ Het gebed is niet vrijblijvend, maar schept verplichtingen en maakt waakzaam. Het kruis vraagt om een balans en verbinding tussen kerk-zijn dat gestalte krijgt in de gemeente én midden in het leven. Dit gebeurt tussen de polen ‘liturgie’ en ‘leven’, om toewijding aan God én aan de ander. <br /> <br /> <i>Focus</i><br /> We leggen in de komende jaren de focus op eerbiedig leven. In gebed en lied leggen we ons leven bij God. Dit vormt ons hele leven en richt ons op Gods Koninkrijk. Het is daarom niet om het even wat we bidden en zingen. We streven naar een vernieuwde cultuur van gebed en werken aan een kwalitatief hoogstaande en brede muziek- en liedcultuur. Er is voortdurende bezinning op de liturgie nodig. Vanuit het bidden en zingen nemen we onze verantwoordelijkheid in de samenleving. ‘We worden geroepen om mensen van gebed te zijn op plaatsen waar de wereld pijn lijdt (Tom Wright).’<br /> <br /> <b>Midden in het leven</b><br /> In Genesis 1 staat dat de Geest van God zweeft over de wateren, de oervloed, de chaos. De Geest broedt op nieuw leven. De Geest is de stuwende kracht achter de missio Dei, het werk van God in deze wereld. De Geest verrast en zoekt en vindt steeds nieuwe wegen voor het evangelie, ook en juist als wij het spoor bijster zijn. De Geest waaiert breed uit, binnen en buiten de kerk. Als kerk zijn we geroepen daar te zijn waar de Geest aan het werk is en Jezus zich laat vinden. In de naam van Jezus worden we geroepen anderen nabij te zijn en te blijven. <br /> De creatieve aanwezigheid van de Geest leidt tot een diversiteit van kerkvormen. Samen vormen ze een veelkleurig kerkmozaïek. <br /> <br /> <i>Focus</i><br /> Het is de roeping van de kerk daar te zijn waar de Geest haar leidt en Jezus zich laat vinden. Dat kan buiten en binnen kerkelijke kaders. Waar mogelijk is wordt samenwerking gezocht met buitenkerkelijke partners, participeren in vormen van diaconale presentie en zijn met pastorale zorg en nabijheid aanwezig tot in de haarvaten van de samenleving. Er wordt gezocht naar doelgroepen die geen band met de kerk (meer) hebben. Gevestigde gemeenten kunnen rekenen op ondersteuning van de landelijke kerk, waar het gaat om het zoeken naar nieuwe wegen om in hun context midden in het leven te staan. <br /> De Protestantse Kerk ontwikkelt zich steeds meer tot een kerkmozaïek. Dit vraagt ook om een daarbij passende diversiteit van gekwalificeerde voorgangers en andere werkers in de kerk. De kerk zal zich daarvoor inzetten. <br />


Koffieochtenden beginnen weer!

Bron: Vrijwilligers koffieochtenden, Datum: di 01 jun

We gaan voorzichtig weer beginnen met de koffieochtenden op dinsdag! Vanwege de coronamaatregelen nog in aangepaste vorm, net als vorig najaar. Dat betekent: maximaal 20 mensen, iedereen zit op anderhalve meter afstand van elkaar, en u moet zich altijd vooraf aanmelden bij Ineke van Butselaar (tel. 494543). De eerste koffieochtend is op dinsdag 15 juni, van 10:00 tot 11:30 uur, en dan steeds om de veertien dagen. Komt u ook? Graag tot ziens! <br><i>Het vrijwilligersteam.</i>


Actiegroep uitgebreid

Maya de Wilde heeft besloten om ook mee te gaan naar Oeganda en daarmee wordt onze actiegroep dus uitgebreid naar 9 leden.

Zo heeft een jaar uitstel ook z`n voordelen. Dit jaar kwam voor Maya
nog te vroeg, maar volgend jaar gaat ze graag mee om te bouwen aan verandering!

Maya, van harte welkom bij de actiegroep en samen met jou gaan we er een mooi project van maken.


Actiegroep in het nieuws

In het kerkblad van april heeft een interview gestaan met een aantal leden van onze actiegroep, voor degene onder u die geen abonnement hebben op het kerkblad hieronder integraal de tekst van het interview:

World Servants

Actiegroep Alphen aan den Rijn bouwt mee aan verandering

Na een jaar van het voeren van allerlei acties om het
benodigde bedrag bijeen te brengen voor een drieweekse
reis in de zomer van 2021 naar Oeganda - om
daar mee te helpen aan de bouw van een kleuterschool
- hoorde de actiegroep Alphen aan den Rijn op
16 maart dat de reis, vanwege corona, een jaar wordt
uitgesteld. Dat neemt niet weg dat de redactie hen
graag wil laten vertellen over dit project.
“Jammer dat het project in 2021 niet doorgaat,” reageert de
groep Alphense jongeren, leden van de Adventskerk en de
Maranathakerk, “maar het is niet onverwacht. Als de reis wél
was doorgegaan, waren we meer verbaasd geweest.”
En dus kijken de jongeren nu uit naar de reis in 2022 en
denken zij na over nieuwe acties om de annuleringskosten
en andere bijkomende kosten bij elkaar te krijgen. De actiegroep
Alphen aan den Rijn bestaat uit zes jongeren: Dirk
Bruijnes, Loes Stigter, Martine Wielinga, Naomi van ’t Wout,
Nienke Hoogendoorn en Ruben van ’t Wout en twee leiders:
Rob Wielinga en Peter van ’t Wout. Samen met nog dertig
andere Nederlandse jongeren bouwen zij in de zomer van
2022 mee aan een kleuterschool in Oeganda, een project
van World Servants.

World Servants
Onder het motto ‘Bouwen aan verandering’ biedt World Servants
al 35 jaar ondersteuning bij de realisatie van noodzakelijke
gebouwen in ontwikkelingslanden. Jaarlijks bouwen
800 à 900 jongeren met World Servants aan verandering. Zij
bouwen mee aan een school of kliniek en dragen zo bij aan
het werk van een lokale ontwikkelingsorganisatie. Op die
manier zorgen ze voor blijvende verbetering van de levensomstandigheden
in een ontwikkelingsland.

Verandering
Vier leden van de actiegroep Alphen aan den Rijn vertellen
over hun motivatie en ervaringen. “World Servants gelooft
dat Jezus ons heeft geleerd om te dienen,” begint Rob Wielinga
(leider) te vertellen. “Dit geloof ik ook en daarom ga ik
graag als leider met een groep jongeren op pad om te bouwen
aan verandering in hun en mijn leven, maar voornamelijk in
de levens van mensen die minder kansen dan wij hebben in
deze wereld. Het mooie is ook dat de projecten worden geleid
door lokale aannemers, je helpt dus ‘alleen’ maar. Verder blijft
World Servants na afronding van een project zeker nog vijf jaar
betrokken bij het project, voor een duurzaam effect. Je bouwt
dus echt aan verandering.”

Versleten bedstee
Martine Wielinga (dochter van Rob) is al een keer eerder mee
geweest met een werkvakantie van World Servants. “Je komt
nooit hetzelfde terug”, is haar ervaring, “allerlei kleine dingen
die je vroeger over het hoofd hebt gezien, ga je dan waarderen.
Zoals douchen, toen ik weer thuis was, ben ik korter gaan
douchen en dit doe ik nu nog steeds. Mijn blik op de wereld is
echt veranderd. Wat ik nooit zal vergeten, is de overnachting
in een klein dorpje. Mijn gastgezin woonde in een, voor hun
begrippen, ‘luxe huisje’ dat was gebouwd van stenen. In de
kamer stond een oude stoel met kleren erop en een versleten
bedstee met een lattenbodem en een dun laagje schuim. Met
twee anderen uit de groep hebben we die nacht op de latjes
van de lattenbodem geslapen. Die mensen hebben zo weinig,
en dan mag ik nog bij ze slapen… Heel bijzonder.”

Mooiere wereld
“Het lijkt mij een heel bijzondere ervaring,” vervolgt Loes Stigter.
“Je bent in een heel andere omgeving en dan zal ik mijzelf
best wel eens afvragen: waar ben ik beland? Er is bijvoorbeeld
geen toilet, je moet boven een putje hangen, dit zal best wel
even moeten wennen… Maar ik vind het vooral supermooi dat
ik dit mee kan maken en dat ik op deze manier iets voor anderen
kan betekenen. Voor ons is een dak boven ons hoofd en
naar school kunnen gaan vanzelfsprekend. In ontwikkelingslanden
is dat niet zo en ik wil graag mijn steentje bijdragen om
dat te veranderen. Ik kijk er erg naar uit en ik hoop er veel van
te leren!” Ook Dirk Bruijnes kijkt uit naar de werkvakantie. “Het
lijkt mij een mooie ervaring om op deze manier een steentje
bij te mogen dragen aan een mooiere wereld. Dat de reis nu
een jaar is uitgesteld is vooral jammer voor de mensen daar.
Voor hen is de teleurstelling veel groter dan voor ons.”

IJzer vlechten
De acht Alphense jongeren gaan meehelpen bij de bouw van
een kleuterschool, bestaande uit drie klaslokalen, een toiletblok
en een keuken. Door een explosieve groei van het aantal
kinderen dat naar school gaat is het huidige schoolgebouw te
klein geworden. Martine vertelt dat ze bij haar eerste reis na
aankomst dacht: “Help, ik ben helemaal niet handig! Maar je
wordt goed begeleid en je moet het gewoon doen: stenen bakken,
stenen doorgeven, cement maken, ijzer vlechten, muurtjes
stuken… Je bent echt als een bouwvakker aan het werk. Op de
laatste dag was er een afsluiting met pannenkoeken, ik weet
nog dat ik dacht: ik wil niet naar huis, ik wil het afmaken. Het is
gewoon mooi om mee te helpen aan de bouw van een school
waar kinderen, die je drie weken om je heen hebt gezien, daar
dan naar toe kunnen gaan. Na een jaar zag ik foto’s van de
school die dan helemaal af is. Je ziet dan kinderen zitten in het
lokaal waaraan jij hebt meegebouwd… Super!”

Teambuilding
Het is de bedoeling dat de groep zich ook met de kinderen zelf
bezighouden: Bijbelverhalen uitbeelden, knutselen, spelletjes
doen… Ook krijgen de jongeren in de weekenden de kans om
een boottocht te maken, een hoofdstad te bezoeken, de jungle
in te gaan of om een nachtje bij iemand in het dorp te logeren.
De kosten voor deze drieweekse werkvakantie (reis, visum,
verblijf en bouwmaterialen) moeten de deelnemers zelf betalen.
Zij worden gesponsord door familie en vrienden en voeren
ook allerlei inzamelingsacties, onder meer met de verkoop van
speculaas met Sinterklaas, kerstpakketten, stroopwafels en
zelfgemaakte jam. “En nu gaan we nog nadenken over nieuwe
acties,” vertelt Rob, “er zijn extra kosten gemaakt vanwege de
annulering van de reis. Misschien een diner of een concert, we
hebben meerdere plannen in de ‘koelkast’ en halen deze eruit
als corona voorbij is. Voor de teambuilding zullen we meerdere
keren bij elkaar komen en via ons Facebookaccount en de website
van de kerk houden we de gemeente op de hoogte, maar
vooral kijken we uit naar onze reis naar Cinya Oeganda, die nu
gepland staat gepland van 16 juli tot 5 augustus 2022.”

Marieke Roggeveen


Kerkdiensten komende periode

zo 27 jun09:30Ds. S. de Vries-Terpstra(Viering Heilig Avondmaal)
16:30Ds. S. de Vries-Terpstra(Viering Heilig Avondmaal)
zo 4 jul09:30Ds. S. de Vries-Terpstra(Doopdienst)
zo 11 jul09:30Ds. L. van Rikxoort(Afscheid kindernevendienst)
zo 18 jul09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
zo 25 jul09:30Ds. S. de Vries-Terpstra(Bevestiging ambtsdragers)
zo 1 aug09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
zo 8 aug09:30Mw. J. Sneep-Oorbeek
zo 15 aug09:30Ds. L. van Rikxoort
zo 22 aug09:30Ds. L. van Rikxoort
zo 29 aug09:30Ds. R.H.M. de Jonge
zo 5 sep09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
18:30Ds. J. Henzen
zo 12 sep09:30Ds. L. van Rikxoort en ds. S. de Vries-Terpstra(Startzondag)
zo 19 sep09:30Ds. L. van Rikxoort(Doopdienst)