Afscheid Janneke Bregman

Bron: Kerkenraad Adventskerk, Datum: di 25 sep

Zondag 30 september nemen we afscheid van onze pastoraal werker mw. Janneke Bregman. Dat gebeurt in de morgendienst; tijdens het koffiedrinken na de dienst kunt u persoonlijk afscheid van haar nemen.

De afgelopen twee jaar heeft mw. Bregman pastorale zorg verleend aan ouderen in onze gemeente, met name in de verzorgingstehuizen: ze heeft vele bezoeken afgelegd, uitvaarten geleid en gesprekskringen verzorgd. Dat deed zij met grote inzet en warme betrokkenheid. Als gemeente en als kerkenraad spreken we dan ook graag onze waardering en dankbaarheid uit voor alles wat zij voor onze gemeente heeft gedaan, en we wensen haar Gods zegen toe voor de toekomst.

Namens de kerkenraad,
Hella Verweij, scribaParkeren rond de Paradijslaan: in de vakken s.v.p.

Bron: Kerkenraad, Datum: vr 21 sep

Op zondagmorgen staat het parkeerterrein rond de Paradijslaan meestal helemaal vol. Regelmatig worden er dan auto’s van kerkgangers geparkeerd op de afgekruiste vakken bij de achteringang van de Hoogvliet. We vragen u dringend om dat niet te doen.

Tegen kerktijd is het vaak zoeken naar een plekje op het parkeerterrein, zeker als het slecht weer is. Dan kan de verleiding groot zijn om de auto te parkeren voor de achteringang van de Hoogvliet. Maar de omwonenden hebben daar veel hinder van. De vrachtwagens die de Hoogvliet komen bevoorraden, moeten dan vanaf een andere plek uitladen, en dat veroorzaakt extra geluidsoverlast. Als kerk willen wij goede buren zijn en rekening houden met de mensen om ons heen. Daarom vragen we u dringend om alleen in de parkeervakken te parkeren, en de toegang tot de Hoogvliet vrij te houden. Mede namens de buurtbewoners: dank u wel.


Start catechisaties

Bron: Kerkenraad, Datum: ma 17 sep

De scholen zijn weer begonnen, het jongerenstartkamp en de startzaterdag/zondag zijn geweest: nu gaan ook de catechisaties weer beginnen! Ben je tussen de 12 en de 16 jaar, dan nodigen we je graag uit om dit jaar (weer) mee te doen.

Tijdens de catechisaties kom je van alles te weten over de Bijbel en het geloof. Je gaat met elkaar in gesprek over allerlei dingen die in je eigen leven of in de wereld vragen oproepen.
Er zijn twee groepen voor de jongeren van 12 en 13 jaar, en twee groepen voor de jongeren van 14 t/m 16 jaar. Kies dus de dag die jou het beste uitkomt: dinsdag of woensdag.

Start: 25 of 26 september
Dit zijn de data waaruit je kunt kiezen:
12 en 13 jaar:
- dinsdag 25 september 18:45-19:30 uur,
- woensdag 26 september 18:45-19:30 uur.
14 t/m 16 jaar:
- dinsdag 25 september 19:30-20:15 uur,
- woensdag 26 september 19:30-20:15 uur.
De eerste avond gaat het vooral om kennismaken en praktische dingen bespreken.

Aanmelden en meer informatie
Omdat dominee Schenderling weg is, en dominee Vonhof in december met pensioen gaat, worden de catechisaties dit jaar gegeven door een gemeentelid: Dirk Kroon. Graag even bij hem aanmelden: dirk.a.kroon@gmail.com, telefoon 0172-424910.
Als je nog vragen hebt, kun je die ook aan hem stellen.

De catechisaties zijn dit jaar in de kerk, in een van de zaaltjes achterin. Ingang: de voordeur bij de keuken.
De groepen komen elke week bij elkaar, tot ongeveer eind april. In de schoolvakanties is er geen catechisatie.

We hopen dat jij ook komt!


Impressie start seizoen 2018/2019

Bron: Adventskerk, Datum: zo 16 sep

We kijken terug op een geslaagd jongerenstartweekend in Veldhoven en op de startzaterdag en -zondag dit weekend. De jongeren verbleven in een (voormalig) klooster bij Veldhoven, met klimbaan om de hoek. Op de startzaterdag troffen we elkaar op de inmiddels bekende locatie van de Aspergehof in Woubrugge. En vandaag in de kerk.

Het thema voor de dienst is het jaarthema van de Protestantse kerk: ‘Een goed gesprek’. Maar wat is dat? Een gesprek dat ‘slechts’ bestaat uit een vriendelijk glimlach kan soms net zoveel zeggen als een langer inhoudelijk gesprek. Maar ook diepgaander gesprekken hebben hun plek.

Wat een goed gesprek is, is niet eenvoudig te beoordelen. En zo kan het ook lijken of het ‘gesprek’ met God er niet is als je het nodig hebt. Zowel tijdens het startweekend als in de dienst deze morgen klonk een andere toon: Voordat wij God zoeken, heeft Hij ons al gevonden. Net als in het Bijbelverhaal uit Handelingen 8:26-40. Waar de hoge ambtenaar uit Ethiopië terugkeert naar zijn land, met het Bijbelboek Jesaja, maar tegelijk vol met vragen zit . Zonder dat de Ethiopiër daar Gods hand in kon zien stuurde God Filippus op zijn weg. Het gesprek met Filippus was waardevol, maar er was eigenlijk nog een ‘extra’ gesprek. Gods Geest sprak de Ethiopiër aan in zijn hart. En ook dat – zo mogen we geloven – gebeurt in deze tijd. Niet voortdurend, niet bij alle levensvragen direct of duidelijk. Maar God heeft ons gevonden, en het is Zijn Geest die ook ons leven het hart aanspreekt!

Impressie
Een fotoimpressie van het jongeren-startweekend en de startzaterdag plus een van de liederen die New Adventure in de startdienst zong.

Fotoimpressie


New Adventure


Start Adventskring

Bron: Gerrit-Jan de Wilde, Datum: zo 16 sep

Donderdag 27 september om 20:00 uur start de Adventskring weer. De Adventskring is een bijbel-/gesprekskring waar we met elkaar nadenken over een thema uit een boekje. Met dit thema kijken we wat de Bijbel ons hierover te vertellen heeft.

De avonden zullen 1x in de maand bij de kringleden thuis gehouden worden. Het thema van de eerste avond is “God helpt je om vol te houden”. Locatie: fam. Hoornstra, Helmhof 37. We hopen je te ontmoeten op 27 september! Voor vragen; Esther & Gerrit-Jan de Wilde tel; 0172-4103010.


Jongerenweekend van start!

Het weer is zonnig en droog in Brabant, waar nu het jongerenstartweekend van gang is gegaan. Na een korte nacht zat iedereen vanochtend al eeer om negen uur aan het ontbijt. En daarna het bos in!


Vooraankondiging: afscheid Janneke Bregman

Bron: Kerkenraad Adventskerk, Datum: wo 05 sep

In de morgendienst van zondag 30 september nemen we afscheid van onze pastoraal werker mw. Janneke Bregman. Na de dienst, tijdens het koffiedrinken, heeft u gelegenheid om persoonlijk afscheid van haar nemen.

Meer informatie volgt.


Beroepingswerk gaat beginnen

Bron: Kerkenraad Adventskerk, Datum: zo 02 sep

De afgelopen tijd heeft de kerkenraad alle benodigde voorbereidingen getroffen voor het beroepingswerk. Nu kan de beroepingscommissie aan de slag!

Voordat het beroepingswerk kon beginnen, moesten er een aantal voorbereidingen worden getroffen. Allereerst heeft de kerkenraad de zogenaamde solvabiliteitsverklaring aangevraagd en gekregen: een verklaring dat wij een nieuwe predikant daadwerkelijk kunnen betalen. Ook hebben we van de classis toestemming gekregen om het traject te starten. En eind augustus hebben we in een extra vergadering de profielschets vastgesteld.

Namen van predikanten indienen
Diverse gemeenteleden hebben al namen ingediend van predikanten die zij geschikt vinden voor onze gemeente. Als u nog een naam in gedachten hebt, geef die dan zo spoedig mogelijk door aan de scriba (scriba@adventskerk.info; pb. 2027, 2400 CA Alphen a/d Rijn).

Beroepingscommissie: geheimhoudingsplicht
De beroepingscommissie heeft inmiddels haar eerste bijeenkomst gehad. Zij hebben een intensieve periode voor de boeg, waarvoor wij hun veel sterkte en wijsheid toewensen. De commissie doet haar werk in stilte; de commissieleden hebben een geheimhoudingsplicht. Wij willen u dan ook vragen om dat te respecteren en de commissieleden de ruimte te geven om hun werk in alle rust te doen.

Namens de kerkenraad,
Hella Verweij, scriba


Mannenkoor De Gouwestem in Concert

Op vrijdagavond 5 oktober zal het Christelijk Waddinxveens Mannenkoor "De Gouwestem"optreden in de Adventskerk.
Medewerking aan dit concert zal worden verleend door The Martin Mans Formation, Mark Brandwijk op orgel en vleugel en Jantine Kalkman op trompet.
Naast eenvoudige, bekende en geliefde geestelijke muziek, worden ook licht populaire klassieke stukken tot groot enthousiasme van koorleden en publiek uitgevoerd.
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.vriendenvandeadventskerk.info


Kerkdiensten komende periode

vr 28 sep19:00Ds. J.W.C. Vonhof(Huwelijk Winke Pont en Martin van Meijeren in de Oudshoornse Kerk)
zo 30 sep09:30Ds. J.W.C. Vonhof(afscheid Janneke Bregman)
zo 7 okt10:00Ds. K.W. de Jong
12:30Jeugddienst(m.m.v. New Adventure en Heime Leenman)
zo 14 okt10:00Ds. A.P.D. Zijlstra
zo 21 okt10:00Ds. J.W.C. Vonhof(Viering Heilig Avondmaal)
16:30Ds. J.W.C. Vonhof(Viering Heilig Avondmaal)
zo 28 okt10:00Ds. J.W.C. Vonhof
zo 4 nov10:00Ds. J.W.C. Vonhof
18:30Ds. J. Henzen(Zangdienst)
wo 7 nov19:30Ds. R. Sonnenberg(Dankdag Maranathakerk)
zo 11 nov10:00Ds. H.J. Prosman(Oogstdienst)
18:30Ds. E.S. ten Heuw(Cantatedienst)
zo 18 nov10:00Ds. A.P.D. Zijlstra
12:30Ds. T. Viezee(Jeugddienst)
zo 25 nov10:00Ds. J.W.C. Vonhof(Laatste Zondag Kerkelijk Jaar)
18:30Ds. J. Overeem
zo 2 dec10:00Ds. J.W.C. Vonhof(Eerste Advent Viering Heilig Avondmaal)
16:30Ds. J.W.C. Vonhof(Viering Heilig Avondmaal)
zo 9 dec10:00Ds. J.W.C. Vonhof(Tweede Advent Doopdienst)
18:30Predikant Maranathakerk(Zangdienst)
zo 16 dec10:00Ds. J.W.C. Vonhof(Derde Advent Afscheidsdienst ds. Vonhof)
zo 23 dec10:00Ds. M.J.T. Burema(Vierde Advent)
ma 24 dec18:30Kerstfeest(Kinderen)
22:30Ds. R.H.M. de Jonge(Kerstnachtdienst)