Feestelijke (her)ingebruikname Steinmeyer-orgel

Bron: Adventskerk, Datum: zo 25 okt

In de morgendienst op zondag 25 oktober, is het Steinmeyer-orgel van de Adventskerk feestelijk opnieuw in gebruik genomen. Het 2360 pijpen tellende orgel was aan intensief onderhoud en herstel toe en dat heeft de afgelopen 9 maanden plaatsgevonden.

In deze dienst klonk uit de Bijbel Psalm 98: ‘Zing voor de Heer een nieuw lied: wonderen heeft hij verricht.’ Het volk Israel heeft bevrijding meegemaakt, destijds uit Egypte en uit de ballingschap. En daarvoor mag God geloofd worden, met zang en instrument, met álles dat Hem de lof kan toezingen. Maar ook nu is er reden om met muziek God lof te brengen. Hij is in Jezus naar ons toe te komen, om bevrijding en verlossing te brengen. Toch is dit alles – zo klonk het – nog maar een voorspel, een begin, het bepaalt ons bij het Koninkrijk van God dat zal aanbreken!<br /> <br /> <b>Heringebruikname</b><br /> Na de dienst stond de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, Frans Godthelp, stil bij dit bijzondere moment. Er klonken woorden van dank aan de vele mensen die steun hebben gegeven om de restauratie van het orgel mogelijk te maken. In het bijzonder werden uiteraard woorden van dank gesproken voor de Stichting Vrienden van de Adventskerk die met bijzondere inzet, en vele acties een substantiele bijdrage heeft geleverd. Vanochtend waren Jan de Kruijf (voorzitter) en Jaap Sonneveld (penningmeester) in ons midden.<br /> <br /> <b>Jubileum</b><br /> Simon Stelling is inmiddels 45 jaar als organist aan de Adventskerk verbonden. En ook daar werd bij stil gestaan. Met woorden en met een bos bloemen op anderhalve meter... Felicitaties voor Simon Stelling!<br /> <br /> <b>Terugkijken?</b><br /> De dienst is terug te zien op: <a href="https://www.adventskerk.info/youtube.php?kerkid=1588">de website van de Adventskerk</a><br />


Oogstdienst en fruit inzamelen

Bron: Oogstdienst, Datum: za 24 okt

Zaterdagochtend 7 november 09.00 - 11.00 uur fruit brengen Adventskerk. Zondagmorgen 8 november oogstdienst en fruitbakjes wegbrengen na de dienst

Op zondagmorgen 8 november vieren we de jaarlijkse oogstdienst. We zamelen hiervoor fruit in. U kunt fruit brengen in de Adventskerk op zaterdagmorgen 7 november tussen 09.00 en 11.00 uur. Er zal een eenrichting looproute zijn via de voordeur bij de keuken en dan via de ontmoetingsruimte weer naar buiten. Wij hopen op veel enthousiaste gevers, zodat we als gemeente weer veel mooie fruitbakjes kunnen uitdelen aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Helpt u ook bezorgen na de dienst? Want vele handen maken licht werk. Alvast bedankt voor de medewerking.<br /> De HVD


Steinmeyer-orgelweekend aangepast en alléén online

Het Steinmeyer-orgel is weer in topconditie.

Na een grondige restauratie hoopten we het nieuwe geluid te laten horen tijdens een speciaal georganiseerd Steinmeyer-orgel Festivalweekend van 30 oktober tot en met 1 november 2020.

Helaas hebben we, vanwege de ontwikkelingen rondom Covid-19, het besluit moeten nemen dit orgelweekend aan te passen en in te korten. Slechts het openingsconcert op vrijdagavond 30 oktober gaat door, maar ook alléén online. Er is dus geen publiek aanwezig.

De beroemde Franse organist, Daniel Roth, komt helaas niet naar Alphen aan den Rijn. Simon Stelling zal in zijn plaats de `nieuwe` klanken uit het orgel laten horen met een prachtig concert.

De Escape Room op zaterdag 31 oktober en de twee jukebox-concerten op 1 november zijn geannuleerd.

We hopen alle activiteiten op een later moment alsnog te organiseren.

Kijkt u mee vanuit huis om te zien hoe het Steinmeyer-orgel weer klank en kleur terugkrijgt?

Klik dan op 30 oktober op: https://www.youtube.com/watch?v=3V09AfJ3iPU&feature=youtu.be voor een verwijzing naar een livestream op YouTube. De uitzending start om 20:00 uur.


Belijdeniscatechisatie / opfriscursus

Bron: Leo van Rikxoort, Datum: di 13 okt

Al enige malen heb ik een oproep gedaan om belijdeniscatechisatie te volgen. Eén gemeentelid heeft zich tot nu toe aangemeld. Ik dacht: Als er één schaap over de dam is, volgen er meer. Dat blijkt niet zo te zijn. Daarom nog één poging, want het is voor degene die zich wél heeft aangemeld natuurlijk niet zo leuk om alleen met mij aan tafel te zitten. Mocht je al eerder belijdenis gedaan hebben en denk je: ik kan best eens een ‘opfriscursus’ gebruiken, dan kun je je ook aanmelden. Het gaat erom dat we voldoende mensen hebben om goede gesprekken met elkaar te kunnen hebben. Ik houd mijn mailbox en telefoon in de gaten! Hartelijke groet, ds. Leo van Rikxoort


Bevrijd jezelf uit de Escape Room

Speel je mee op zaterdag 31 oktober?

Als onderdeel van het feestelijke orgelweekend van 30 oktober tot en met 1 november, organiseren we voor iedereen van 12 jaar en ouder een spannende Escape Room in de Adventskerk.

Het orgel is gerestaureerd maar er mist nog één akkoord. Zoek in de Escape Room naar het antwoord en probeer jezelf te bevrijden.

Met minimaal 3 en maximaal 6 kunnen jullie deelnemen. Uiteraard is bij de opzet met alle corona maatregelen rekening gehouden.

Inschrijven kan vanaf nu op deze pagina: https://www.adventskerk.info/?pageid=9970


Impressie in beeld - eerste clubavond

Bron: Leiding Cornerkids, Datum: wo 07 okt

Dinsdag 6 oktober hebben we de eerste club avond gehad. We hebben met elkaar geluisterd naar verschillende liedjes en naar het bijbelverhaal, het verhaal ging over de barmhartige Samaritaan. Daarna hebben we verschillende egeltjes geknutseld en de avond hebben we afgesloten met een spelletje " krantenmeppertje".

Het was een erg gezellige avond. De volgende club avond is dinsdag 3 november van 18.30 tot 20.00 uur.<br /> Zit je in groep 5 t/m 8 dan ben je van harte welkom! De kosten zijn 2 euro per avond.<br /> <br /> Voor meer informatie kan je contact opnemen met Diana Wassenaar, 0618088741 of dianawassenaar@live.nl


M.i.v. aanstaande zondag: 30 mensen per dienst

Bron: Kerkenraad Adventskerk, Datum: di 06 okt

Met pijn in het hart heeft de kerkenraad moeten besluiten om vanaf aanstaande zondag maar 30 mensen per dienst toe te laten (exclusief medewerkers). We zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om hierin het dringende advies van de overheid en de Protestantse Kerk te volgen. Deze maatregel geldt voor de maand oktober.

Het doet pijn om deze stap te zetten, juist nu we de laatste weken zagen dat steeds meer mensen het weer aandurfden om naar de kerk te komen. Maar nu overal om ons heen het aantal besmettingen toeneemt, moeten ook wij als Adventskerk doen wat we kunnen om verspreiding tegen te gaan. We hebben steeds de richtlijnen van de overheid gevolgd, en doen dat dus ook nu. Laten we hopen en bidden dat we het aantal bezoekers van de diensten spoedig weer kunnen uitbreiden!<br /> <br /> <b>Eerlijke selectie</b><br /> Die grens van 30 mensen is natuurlijk snel bereikt… dus we zullen de komende weken veel gemeenteleden moeten teleurstellen. De selectie wie wel en wie niet mogen komen, wordt automatisch gemaakt door het registratiesysteem. Dat gebeurt zo eerlijk mogelijk: mensen die nog niet eerder een dienst hebben bijgewoond en/of voor een eerdere dienst zijn afgewezen, hebben voorrang. Anders gezegd: die mensen staan hoger op de ‘wachtlijst’ dan degenen die recent wél een dienst hebben bijgewoond. En daarom zeggen we: blijf u gewoon inschrijven. Als u wordt afgewezen, staat u de volgende keer automatisch hoger op de lijst. De aanhouder wint…<br /> <br /> <b>Avondmaal</b><br /> Als u niet in de kerk terecht kunt, kunt u de dienst online meevieren. Aanstaande zondag vieren we in beide diensten het heilig avondmaal. We nodigen u van harte uit om thuis het avondmaal mee te vieren. Natuurlijk is dat niet ideaal, maar onder deze omstandigheden kan het niet anders. We wensen u een goede avondmaalsviering toe, waarin we ons verbonden weten met Christus en met elkaar.<br /> <br /> <i>Namens de kerkenraad,<br /> Hella Verweij, scriba</i><br />


Sint en (Kerst)Geschenkpakket voor World Servants 2021

Bron: Actiegroep World Servants 2021, Datum: zo 04 okt

De actiegroep Alphen aan den Rijn van World Servants is de volgende actie gestart. We verkopen nu Sint pakketten, speculaaspoppen en een geschenkpakket.

Leuk om voor uzelf te kopen of weg te geven tijdens de feestdagen.<br /> <br /> Maar wellicht heeft of kent u ondernemers in uw omgeving voor wie dit een mooie kans is om hun personeel of relaties te verrassen met een mooi pakket. Tegelijkertijd steunen zij daarmee een goed doel, waarmee zij een mooie invulling kunnen geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid als ondernemer.<br /> <br /> Wij zien de bestellingen graag tegemoet via een van de actieleden of via onze actiepagina: https://www.worldservants.nl/alphenaandenrijn<br /> <br />


Corona reporters Adventskerk

Bron: Adventskerk, Datum: zo 04 okt

In de jeugddienst op zondag 4 oktober werd een filmpje getoond dat de `corona reporters` hebben gemaakt toen ze verschillende jongeren spraken. Hier kunt u dat nog eens terugkijken.

In de dienst die als thema had `Corona, God, jij en de kerk` ging het natuurlijk over de vreemde periode waarin we leven. Iedereen heeft te maken met situaties waarin zoveel normale dingen opeens niet meer normaal zijn. <br /> <br /> In persoonlijk opzicht kan de de situatie lijken op die van de dicipelen in de boot op het meer met sterke tegenwind. (Matteüs 14:22-34). Ook los van corona kan er een hoop spelen, kan er tegenwind in ons leven zijn. Vaak wordt dan gezegd: houd je vast aan Jezus, houd je vast aan het geloof, zoek daar troost en bescherming. <br /> <br /> Dat is ook een waardevol advies. Toch klonk er vanochtend ook een andere toon die de boel omkeert. Als de dicipelen in de storm op het meer zitten, is Jezus op enig moment bij hen. Zij schrikken en denken dat er een spook over het water loopt. Jezus is dichtbij waar dat niet werd verwacht. Zo is het óók: Jezus is er al! Petrus wil dat bevestigd zien maar wordt bang als hij over het water naar Jezus gaat. En opnieuw klonk als verkondiging: `Jezus strekt zijn hand uit en grijpt hem vast`. Hij is er, hij zal er zijn!<br /> <br /> <b>Corona reporters op pad</b><br /> <iframe width="500" height="290" src="https://www.youtube.com/embed/DRy9nDMSyHQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>


Leuke middag bij Klimpark Alphen

Aangezien het jaarlijkse startkamp begin deze maand door de huidige situatie helaas ook moest wordt afgelast, is er gezocht naar een andere leuke activiteit waarbij de jongeren van onze gemeente elkaar weer even konden ontmoeten en konden bijkletsen.

Afgelopen zaterdag zijn we daarom met elkaar naar het eerder dit jaar geopende Klimmark Alphen gegaan. Na een korte introductie door de instructeurs, hebben ruim tien jongeren hun balans en durf (hoogtevrees?) kunnen testen op de drie verschillende parcoursen. Na een wat voorzichtig begin bleek duidelijk dat velen dit wel al eerder hadden gedaan, alle banen werden meerdere lachend afgelegd!

En eigenlijk zijn we nu wel benieuwd wie er daarna nog spierpijn heeft gehad...de deelnemende leiding vast en zeker wel!

Het was fijn elkaar weer even te zien en te spreken, het weer werkte ook mee, kortom een geslaagde middag. En we hopen elkaar snel weer vaker te mogen zien, te beginnen aanstaande zondag bij de Jeugddienst!


Uitje 26 sept - Klimpark

Vanuit het jeugdwerk hebben we weer een leuk uitje op de planning staan,
Zaterdag 26 september om 14:00 uur smiddags willen we gaan klimmen in het klimpark in alphen!
Zin in een uitdaging??
Geef je dan op op via de groepsapp 12+/lev.


Speciale Editie Stoepjesconcert

Nog eentje om het af te leren! Komende zaterdag, 12 september, voorlopig het laatste ‘Stoepjesconcert’ in dit jaar. Een speciale editie als alternatief op #monumenten dag, dat dit jaar helaas niet doorgaat. De kerk is gesloten, maar muziek klinkt op straat.

Simon Stelling speelt op de vleugel de
hoogtepunten uit de stoepjesconcerten reeks van begin 2020. Het geluid is buiten te horen en een scherm op de stoep van de kerk toont zijn kunsten. Het concert start om 13:30 uur en is vrij toegankelijk.

Programma:
1. Jesus bleibet meine Freude Bach.
2. Praeludium no 1. Bach
3. Bist du bei mir Bach
4. Nocturne van Chopin
5. Impromptu As-dur Schubert
6. Cent mille chansons
7. Desperado
8. Unforgettable
9. Can `t help falling in love
10. My Way
11. Imagine
12. You raise me up
13. Thank you for the Music

Luister en kijk live mee via de FaceBook pagina van Stichting Vrienden van de Adventskerk. Ook is het concert rechtstreeks te beluisteren via de website van de Kerkomroep (www.kerkomroep.nl). Het concert start om 13:30 uur en duurt een klein uurtje.


Kerkdiensten komende periode

zo 1 nov10:00Ds. C.N. van Dis
wo 4 nov19:30Ds. A.M.D. van Briemen(Dankdag voor gewas en arbeid Gezamenlijke dienst in de Maranathakerk)
zo 8 nov10:00Ds. L. van Rikxoort(Oogstdienst)
zo 15 nov10:00Ds. S.C. Honing
16:30Ds. L. van Rikxoort(Orgelvesper)
zo 22 nov10:00Ds. L. van Rikxoort(Laatste zondag van het kerkelijk jaar)
zo 29 nov10:00Ds. L. van Rikxoort(Eerste Advent Viering Heilig Avondmaal)
16:30Ds. J. Henzen(Viering Heilig Avondmaal)
zo 6 dec10:00Ds. L. van Rikxoort(Tweede Advent Doopdienst)
zo 13 dec10:00Ds. K.W. de Jong(Derde Advent)
18:30Ds. Van den Berg
en pastor Visser
(Oecumenische dienst Maranathakerk)
zo 20 dec10:00Ds. A.P.D. Zijlstra(Vierde Advent)
do 24 dec18:30Kinderkerstfeest
22:30Ds. L. van Rikxoort(Kerstavond)
vr 25 dec10:00Ds. L. van Rikxoort(Eerste Kerstdag)
zo 27 dec10:00Ds. A.P.D. Zijlstra
do 31 dec18:30Ds. L. van Rikxoort(Oudjaar)
vr 1 jan10:30Ds. L. van Rikxoort(Nieuwjaarsmorgen)