Versoepelingen, maar houd gepaste afstand

Bron: Kerkenraad Adventskerk, Datum: do 23 sep

De overheid vervangt de basisregel ‘verplicht anderhalve meter afstand houden’ door een dringend advies om afstand te houden. Dat geeft ook ons als kerk de ruimte om de coronamaatregelen te versoepelen, en daar zijn we heel dankbaar voor! Maar tegelijkertijd legt dit op ons allemaal een grote verantwoordelijkheid: we moeten er sámen voor zorgen dat de kerk een veilige plek is voor iedereen die er komen wil. Dat doen we door gepaste afstand te houden, elkaar de ruimte te geven, en thuis te blijven bij klachten. We rekenen dus op uw medewerking!

Wat gaat er nu veranderen, en wat (nog) niet? Kort samengevat: <br /> - de toegangsregistratie vervalt;<br /> - in de twee vakken aan de Hoogvliet-zijde van de kerkzaal blijven we anderhalve meter afstand houden;<br /> - in de andere twee vakken, op de galerij en in alle andere ruimtes in en buiten de kerk houden we gepaste afstand.<br /> <br /> <b>Geen inschrijving meer</b><br /> Met ingang van zondag 3 oktober vervalt de toegangsregistratie voor de kerkdiensten. U hoeft u dus niet meer in te schrijven, en vervolgens af te wachten of u wel of niet wordt toegelaten; u bent gewoon van harte welkom. Geweldig fijn dat dit weer kan!<br /> Voor kerkdiensten hoeft u geen coronatoegangsbewijs te laten zien. Voor concerten en dergelijke is dit wél verplicht.<br /> <br /> <b>Houd gepaste afstand, geef elkaar de ruimte!</b><br /> Mensen reageren heel verschillend op het loslaten van de anderhalvemeter-regel, ook in onze gemeente. Wat de één niet ver genoeg gaat, gaat de ander al veel te ver… Maar we willen graag dat iedereen zich vrij voelt om naar de kerk te komen, en zich daar veilig voelt. Daarom hebben we twee vakken in de kerkzaal aangewezen waar we anderhalve meter afstand blijven houden, namelijk de twee vakken aan de Hoogvliet-kant (dus bij binnenkomst links). Voor iedereen die in deze twee vakken gaat zitten, geldt dus nog steeds: drie lege stoelen tussen twee huishoudens, en een lege rij tussen de gevulde rijen.<br /> In de andere twee vakken (aan de Cornerstone-kant, bij binnenkomst rechts) en boven op de galerij vervallen deze regels. Daar mogen alle rijen gebruikt worden. Maar we vragen u met klem om ook daar gepaste afstand te blijven houden. Houd minstens één stoel vrij tussen u en uw ‘buren’.<br /> En: gun elkaar alle ruimte! Misschien vindt degene die naast u zit, het wel prettiger om wat méér stoelen vrij te houden. Laten we daar oog voor hebben, elkaars keuze respecteren, en elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte geven.<br /> U mag zelf kiezen waar u wilt gaan zitten in de kerk. Wat niet verandert: na afloop van de dienst gaan we weer even zitten en wachten tot de koster een seintje geeft dat we de kerk kunnen verlaten. Zo voorkomen we opstoppingen. En vervolgens geldt óók buiten de kerk: houd gepaste afstand!<br /> <br /> Als kerkenraad blijven we regelmatig evalueren hoe het in de praktijk gaat met de maatregelen waartoe we besluiten. We horen ook graag van u hoe u het ervaart! <br /> <br /> <i>Namens de kerkenraad,<br /> Hella Verweij, scriba<br /> (<a href="mailto:scriba@adventskerk.info" class="weblink">mail</a>)</i><br />


Gedachtenismoment: voortaan in de dienst zelf

Bron: Kerkenraad Adventskerk, Datum: wo 22 sep

Wanneer een gemeentelid overlijdt, staan we daar op zondag als gemeente bij stil. In een moment van stilte gedenken we degene die ons ontvallen is. Tot nu toe waren we gewend om dat bij de afkondigingen vóór de dienst te doen. Met ingang van aanstaande zondag geven we dit gedachtenismoment een iets andere vorm – en een andere plaats, namelijk in de dienst zelf.

In de ideeënbus van 2019 kwamen verschillende suggesties binnen om het gedachtenismoment warmer en betekenisvoller te maken. Als kerkenraad hebben we ons nu over die ideeën gebogen, en dat heeft geleid tot de volgende nieuwe vorm.<br /> Wanneer een gemeentelid is overleden, wordt dit niet meer bij de afkondigingen vermeld. Het gedachtenismoment komt voortaan in de dienst zelf, namelijk direct vóór de voorbeden, nadat de kinderen zijn teruggekomen van de kindernevendienst. Daar is het beter op zijn plek.<br /> De voorganger vraagt de gemeente om te gaan staan, en deelt het overlijdensbericht mee. We gedenken de overledene een moment in stilte. Tijdens die stilte steekt de ouderling van dienst een eenvoudige witte kaars aan. Daarna zingen we met elkaar: ‘Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf’ (lied 961 uit het Liedboek, naar Romeinen 14:7-8), het lied dat we al vele jaren ook zingen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Daarna gaat de gemeente weer zitten. Vanzelfsprekend doen we vervolgens voorbede voor de nabestaanden van degene die is overleden.<br /> We horen graag van u hoe u deze nieuwe vorm ervaart. Laat u ons dat weten?<br /> <br /> <b>Stilteplek in de kerk</b><br /> Daarnaast zijn er ideeën voor een stilteplek in de kerk – een plek om even te zitten, na te denken, te bidden, te gedenken. Deze plannen moeten nog verder uitgewerkt worden; u hoort er zo spoedig mogelijk meer over. <br /> <br /> <i>Namens de kerkenraad,<br /> Hella Verweij, scriba<br /> (<a href="mailto:scriba@adventskerk.info" class="weblink">mail</a>)</i><br />


Hulp aan scholen in Hunedoara en Lupeni

Bron: Stichting Roemenië Hunedoara, Datum: wo 22 sep

De Stichting Roemenië Hunedoara ondersteunt de scholen voor kinderen met een beperking in Hunedoara en Lupeni. Door de coronapandemie zijn deze scholen, op een paar maanden na, ruim anderhalf jaar gesloten geweest. Gelukkig gaan ze in september weer van start. Het stichtingsbestuur heeft dit jaar een bedrag van € 2500-€3000 voor de scholen uitgetrokken. Directeur Ormenisan heeft aangegeven dit bedrag, na zo’n lange periode van gesloten te zijn, graag te willen besteden aan allerlei leuke excursies en uitjes voor en met de kinderen, zoals het bezoeken van een dierentuin.

Voor 15 september hadden wij als stichting al een kraam gereserveerd bij de Maranathakerk, en we hadden gehoopt weer velen van u daar te kunnen begroeten. Maar helaas ging de Alphense Jaarmarkt ook dit jaar niet door. Hopelijk is de kerstbrodenactie wel weer mogelijk! <br /> Gelukkig beschikt de Stichting Roemenië Hunedoara, mede dankzij regelmatig ontvangen giften, over voldoende budget om ook in 2021 de Reformatuskerk in Hunedoara en de scholen voor kinderen met een beperking in Hunedoara en Lupeni te kunnen helpen. Uw steun blijft zeer welkom! <br /> <br /> <i>Rien van Steden, voorzitter Stichting Roemenië Hunedoara</i>


Een Nieuwe Psalmberijming – Kijk je mee?

Bron: Ds. Cort van der Linden, Datum: di 21 sep

Psalmen zijn velen van ons vertrouwd. Ze gaan soms een leven lang mee. En vaak in berijmde vorm. Nu is er dit jaar -vooral vanuit vrijgemaakte kring- een nieuwe berijming van de Psalmen verschenen. Op de bestaande melodieën.

Omdat de psalmen mij lief zijn kijk ik met belangstelling naar dit project. Wie hebben er aan meegewerkt? Hoe is de taal? Hoe dicht blijft men bij de bijbeltekst? En wat is er anders dan de berijming in ons Liedboek? <br /> <br /> <b>Belangstelling?</b> <br /> Het lijkt mij plezierig om daar met belangstellende gemeenteleden eens nader naar te kijken. Wat vinden wij ervan? Wat zijn sterke en zwakke punten? En vooral: komen door deze berijming de psalmen ons dichterbij? Als u van de psalmen houdt en graag weet wat u zingt, dan is dit echt wat voor u. <br /> <br /> <b>Twee avonden</b><br /> Een klein project van twee avonden om samen deze nieuwe berijming te testen. Ik ga er graag met u mee aan de slag. En een berijming moet je natuurlijk ook zingen. Dan proef je hem met mond en hart. We krijgen daar ondersteuning bij van Wilna Wierenga.<br /> De avonden gaan uit van de werkgroep Vorming en Toerusting van de Lichtkring. Maar vanzelfsprekend bent u uit de Adventskerk zeer zeker ook van harte welkom! <br /> <br /> <b>Plaats en tijd</b><br /> Data: donderdag 7 en 14 oktober.<br /> Plaats: de Lichtkring<br /> Tijd: 20.00-22.00 uur<br /> <br /> Wie mee wil doen kan zich opgeven bij Sara van der Nagel. (email: <a href="johnensara@casema.nl">johnensara@casema.nl</a>; Telefoon: 476065). Na aanmelding krijgt u van mij dan nog wat nadere gegevens voor de eerste avond. <br /> Graag tot dan.<br /> <br /> ds. Cort van der Linden


Impressie doopdienst

Bron: Adventskerk, Datum: zo 19 sep

In de morgendienst van 19 september mocht Emilia de Heilige Doop ontvangen. Ds. Van Rikxoort ging in deze feestelijke dienst voor. Centraal stond de tekst zoals die op het doopvont in de Opstandingskerk staat: ‘Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn’

Die tekst komt uit het Bijbelboek Jesaja (vers 1b) waarvan we vanochtend vers 1-7 lazen. In hedendaags Nederlands klinkt het dan: ‘Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!’. Iemand bij de naam roepen is bijzonder, je komt uit de anonimiteit tevoorschijn, je wordt (h)erkend.<br /> <br /> Dat is wat er bij de doop aan de orde is, door het teken van het water werd Emilia door God zelf gekend en onherroepelijk met Hem verbonden. Zijn zegen zal op haar rusten. Dat betekent niet dat het leven daardoor eenvoudig en zonder problemen zal zijn. Maar, zo klonk het, waar het leven je ook brengt, God is bij je.<br /> <br /> <b>God zoeken</b><br /> Onze eigen verantwoordelijkheid wordt niet buitenspel gezet. Om God’s nabijheid te ervaren zul je zelf ook dichtbij God willen zijn. En zelfs dan zal het op veel momenten zo zijn dat je van God’s nabijheid weinig merkt, dat je zelfs twijfelt of die er wel is. Dan deel je de ervaring van het volk Israel waar het in het bijbelgedeelte over ging. Een volk dat zo vaak andere wegen gaat dan God voor ogen heeft, en daar ook de prijs voor betaalt. Maar tóch, telkens als het er echt op aankomt, is God er. Israel is en blijft Zijn volk. Zoals ook wij door de doop Zijn kinderen mogen zijn.<br /> <br /> <b>Verlossing</b><br /> In de verkondiging klonk ook dat die onlosmakelijke verbondenheid nog een wezenlijke stap dieper is gegaan, toen God zijn Zoon aan het kruis losliet. Misschien wel het meest ingrijpende moment dat er is geweest. Niemand heeft geleefd als Jezus. Alleen Hij kon deze confrontatie met de diepste duisternis aan om er uit op te staan! Bij de doop verbindt God zich met ons. Door Jezus’ opstanding zijn we ten diepste verlost en mogen we weten dat God eens alles goed maakt. Tot die tijd zijn we geroepen bij God te blijven, Hem te zoeken, en ook onze kinderen daarin de weg te wijzen.<br /> <br /> Hieronder staan de foto’s die vanochtend gemaakt zijn. De originelen zijn <a href="https://www.adventskerk.info/index.php?pageid=9035&dir=289">hier te downloaden</a>. De dienst is <a href="https://video.adventskerk.info/?kerkid=1674">hier terug te kijken</a>.<br /> <br /> <img src="plaatjes/doop20210919/doop1.jpg"><br /> <br /> <img src="plaatjes/doop20210919/doop2.jpg"><br /> <br /> <img src="plaatjes/doop20210919/doop3.jpg"><br /> <br /> <img src="plaatjes/doop20210919/doop4.jpg"><br /> <br /> <img src="plaatjes/doop20210919/doop5.jpg"><br /> <br /> <img src="plaatjes/doop20210919/doop6.jpg">


Kerkvrijwilligers gevraagd voor de Penitentiare Inrichting Alphen a/d Rijn

Bron: Diaconie Adventskerk, Datum: wo 15 sep

In de Penitentiare Inrichting (PI) Alphen aan den Rijn worden regelmatig kerkdiensten gehouden voor de gedetineerden. Daarbij worden de geestelijk verzorgers bijgestaan door zogenoemde kerkvrijwilligers. Dit vrijwilligerswerk valt onder de verantwoordelijkheid van Exodus Nederland, een organisatie die steun biedt aan gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familie. Exodus is nu op zoek naar nieuwe kerkvrijwilligers. Misschien iets voor u?

Als kerkvrijwilliger van Exodus ondersteun je de geestelijk verzorger in de PI’s in Alphen (locaties: Maatschapslaan en Eikenlaan) voor, tijdens en na de kerkdiensten op zondagochtend. Dit neemt per keer 3,5 à 4 uur in beslag. Als kerkvrijwilliger ben je flexibel inzetbaar, maar in principe ben je gemiddeld 1 à 2 keer per 4 weken beschikbaar.<br /> <br /> Een kerkvrijwilliger heeft o.a. de volgende taken: <br /> • je helpt de geestelijk verzorger met het klaarzetten en opruimen van de zaal voor de kerkdiensten; <br /> • je biedt gedetineerden een luisterend oor; <br /> • je werkt samen in een team van geestelijk verzorgers;<br /> • je adviseert en geeft tips om de gedetineerden verder te helpen samen met de geestelijk verzorger;<br /> • je helpt de geestelijk verzorger met het zetten en verzorgen van koffie en thee. <br /> <br /> <b>Exodus Nederland</b><br /> Exodus Nederland ondersteunt en adviseert de vrijwilliger bij zijn/haar activiteiten. De organisatie verzorgt een introductietraining voor vrijwilligers, bestaande uit een e-learning en een dagdeel introductiebijeenkomst. Exodus zorgt ook voor een VOG, een vrijwilligerscontract, en een verzekering voor de bij hen aangesloten vrijwilligers.<br /> Meer informatie over Exodus kunt u vinden op <a href="https://www.exodus.nl" target="_blank">www.exodus.nl</a>.<br /> <br /> <b>Contact</b><br /> Als u belangstelling heeft voor dit vrijwilligerswerk, dan kunt u contact opnemen met pastor Martijn Kurstjens (<a href="mailto:m.kurstjens@dji.minjus.nl" class="weblink">e-mail</a>).


A.s. zondag: orgelvesper

Bron: Leo van Rikxoort, Datum: di 14 sep

A.s. zondag, 19 september om 16.30 uur, is er weer een orgelvesper. Simon Stelling bespeelt het orgel en ds. Leo van Rikxoort verzorgt de liturgie. In deze orgelvesper staat Der 94ste Psalm. Sonate für die Orgel van Julius Reubke centraal. Reubke werd geboren in 1834 en overleed al in 1858. Hij liet zich inspireren door zijn docent en grote voorbeeld Franz Liszt. Het is bijna niet te geloven dat iemand die maar vierentwintig is geworden, zo’n kolossale, indrukwekkende compositie heeft gemaakt. De sonate kent vier delen, die elk een gedeelte van de tekst van psalm 94 vertolken. Daarnaast is het orgelkoraal over psalm 91 van Jan Zwart te horen, bidden en zingen we psalm 92 en is ons slotlied de 93ste psalm. Het verdient de voorkeur als u zich via de website opgeeft voor de orgelvesper, maar zolang er plek is kunt u bij binnenkomst ook geregistreerd worden. Van harte welkom!


Start van een nieuw actiejaar

Afgelopen dinsdag zijn we als actiegroep voor het eerst na de vakantie weer bij elkaar geweest. Onder het nuttigen van een heerlijke pizza werd er gezellig bij gekletst en de vakantie ervaringen uitgewisseld.

Om vast weer een beetje in de projectstemming te komen hebben we daarna we de aftermovie gekeken van het World Servants project in Oeganda uit 2019.

Als laatste de actieplanning voor het komende jaar doorgenomen, nog niet gehele bedrag is bijeen dus we gaan nog verschillende actie`s organiseren zoals een diner, sint geschenken (boterletters/pakketten /speculaaspoppen), pubquiz, concert, stroopwafels. U gaat daar meer over horen!

Kon er ook nog gemeld worden dat de collecte in de MK/AK/Lichtkring een bedrag van €. 831,00 heeft opgeleverd.
Een prachtig bedrag waar wij als actiegroep erg dankbaar voor zijn.

Op 18 september is weer het jaarlijkse World Servants Festival. Een mooi moment om de andere deelnemers aan onze Oeganda reis te ontmoeten en vast een beetje te leren kennen en zoals World Servants schrijft:
``In een groot programma delen we verhalen, putten we uit 33 jaar dienstbare ervaringen en enthousiasmeren we je om concreet de handen uit de mouwen te steken. Als je op reis bent geweest een feest der herkenning, als je nog op reis gaat een inspiratiebron.``

Ook daar zullen we als groep bij aanwezig zijn.


Kerkdiensten komende periode

zo 26 sep09:30Ds. R.H.M. de Jonge
zo 3 okt10:00Ds. S. de Vries-Terpstra
zo 10 okt10:00Ds. L. van Rikxoort(Viering Heilig Avondmaal)
16:30Ds. L. van Rikxoort(Viering Heilig Avondmaal)
zo 17 okt10:00Ds. J. van den Berg
zo 24 okt10:00Ds. L. van Rikxoort
zo 31 okt10:00Ds. K.W. de Jong
wo 3 nov19:30Ds. S. de Vries-Terpstra(Dankdag voor gewas en arbeid Maranathakerk)
zo 7 nov10:00Ds. L. van Rikxoort(Oogstdienst)
zo 14 nov10:00Ds. E. Oort
zo 21 nov10:00Ds. S. de Vries-Terpstra(Laatste zondag van het kerkelijk jaar)
16:30Ds. L. van Rikxoort(Orgelvesper)
zo 28 nov10:00Ds. S. de Vries-Terpstra(Eerste Advent Viering Heilig Avondmaal)
16:30Ds. S. de Vries-Terpstra(Eerste Advent Viering Heilig Avondmaal)
zo 5 dec10:00Ds. L. van Rikxoort(Tweede Advent)
zo 12 dec10:00Ds. L. van Rikxoort(Derde Advent - Doopdienst)
18:30Pastoor R. Visser en
ds. J. van den Berg
(Oecumenische dienst Maranathakerk)
zo 19 dec10:00Ds. A.P.D. Zijlstra(Vierde Advent)