Kerkdiensten voorlopig zonder aanwezigen

Bron: Kerkenraad Adventskerk, Datum: di 19 jan

Vanwege de toenemende zorgen om het coronavirus hebben we als kerkenraad een moeilijk besluit genomen: de komende tijd is het helaas niet meer mogelijk om de kerkdiensten in de Adventskerk bij te wonen. Alleen de mensen die nodig zijn om de dienst te houden en uit te zenden, zullen in het gebouw aanwezig zijn. Een heel pijnlijk en verdrietig besluit, maar op dit moment onvermijdelijk; we rekenen dus op uw begrip daarvoor. En we hopen en bidden dat deze maatregel niet lang hoeft te duren!

Gelukkig zijn onze diensten online mee te vieren. Dank aan de vrijwilligers die dit elke zondag weer mogelijk maken! We zijn ook erg blij dat Studio Alphen onze diensten regelmatig uitzendt; dat maakt het voor veel mensen toch net iets gemakkelijker om de dienst te volgen. Laten we langs deze wegen met elkaar verbonden blijven, naar elkaar blijven omzien op alle manieren die nog wél mogelijk zijn, en samen uitzien naar betere tijden.<br /> <br /> <b>Aanstaande zondag</b><br /> Komende zondag vieren we het heilig avondmaal. We nodigen u van harte uit om ook thuis daaraan deel te nemen met brood en wijn.<br /> Nu we geen mensen kunnen toelaten in de diensten, komt de middagdienst te vervallen.<br /> <br /> <b>Rouwdiensten</b><br /> Het blijft mogelijk om rouwdiensten bij te wonen, conform de regels van de overheid.<br /> <br /> <i>Namens de kerkenraad,<br /> Hella Verweij, scriba</i><br />


Impressie: verbintenis en intrede ds. De Vries-Terpstra

Bron: Adventskerk, Datum: zo 17 jan

Zondag 17 januari 2021 was een feestelijke dag. Ds. Sara de Vries-Terpstra mocht aan de gemeente van de Adventskerk worden verbonden. In de kerk waren we daar in heel kleine kring bij, via internet was de gemeente en waren familie en vrienden live met de dienst verbonden. Om zo met elkaar om dit bijzondere moment heen te staan.

Ds. Leo van Rikxoort mocht zijn collega verwelkomen en aan de gemeente verbinden. Het ambtswerk van predikant dat in 2011 begon met de bevestiging in Sintjohannesga-Delfstrahuizen mag in Alphen aan den Rijn worden voortgezet. Er werd om zegen gebeden, en er werd zegen uitgesproken. Het ambt van predikant, zo klonk het ook in de preek, is afhankelijk van de hulp en inspiratie van God zelf.<br /> <br /> <b>Intrede</b><br /> Ds. De Vries ging in het vervolg van de dienst voor en daar kwam hetzelfde thema terug. Zowel in Jesaja 55:1-9 als in Johannes 7:37 klinkt een oproep: ‘Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft’ en ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken!’. Er wordt teruggedacht aan de periode waarin het volk na de bevrijding uit Egypte in de woestijn verbleef. Een lange, dorre periode. Op een bepaalde manier gebruiken we die woorden ook voor de tijd waarin we nu zelf zitten, al vanaf maart 2020: een moeizame tijd zonder duidelijk vooruitzicht. Dat maakt ons soms mat. En toch klinkt ook nu die oproep: ‘Hierheen!...’. In de verkondiging vormde dat de kern: er is zoveel dat ons van God af kan houden, dingen in onze omgeving zoals de zorgen die er zijn, maar ook de muur die we soms om onszelf bouwen. Zo kan de toegang voor God gesloten lijken. En juist dan wijst God ons op onze eigen rol om de roep van Jezus te volgen: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken!’. <br /> <br /> <b>De rol van predikant</b><br /> Eigenlijk komt daar de kern van het predikantswerk naar voren. Een voorganger kan mensen geen geloof geven. Hij of zij bepaalt ons er ‘slechts’ bij dat geloof door God zelf wordt geschonken, dat het zijn Geest is die onze ziel verwarmt. En die ons oproept die warmte, die liefde te delen. Goddelijke liefde voor ieder van ons, door naar de roepstem van Jezus te luisteren. Zo klonk het ook vandaag in de verkondiging.<br /> <br /> <b>Welkom</b><br /> Ds. Van Rikxoort had zijn collega al welkom geheten, namens gemeente en kerkenraad deed kerkenraadsvoorzitter Aart Jan Bos dat ook. Maar het zijn vooral de gemeenteleden zelf die via kaarten, berichten of video het welkom in Alphen aan den Rijn voelbaar maakten.<br /> <br /> <b>Impressie</b><br /> Hieronder de welkomstvideo, en enkele beelden uit de dienst. De dienst zelf is <a href="https://www.adventskerk.info/youtube.php?kerkid=1628">hier</a> terug te zien.<br /> <br /> <iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/KkALIpDpzuc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>


Appostel is actief

Bron: Kerkrentmeesters, Datum: vr 15 jan

Vanaf vandaag is het mogelijk om via de app Appostel en de bijbehorende collectewebsite digitaal bij te dragen aan de collectes.

Om een extra mogelijkheid te creëren voor het geven aan collectes, hebben de kerkrentmeesters gezocht naar een geschikte app. De keus is gevallen op Appostel en de bijbehorende collectewebsite van SKG (Stichting Kerkelijk Geldbeheer).<br /> <br /> Informatie en filmpjes over Appostel en de collectewebsite zijn te vinden via de knop `Digitale collecte`.


Draadomroep kastjes (analoog via CAI toegang)

Bron: Diaconie, Datum: wo 13 jan

Onze kerk maakt gebruik van de diensten van kerkomroep.nl om de kerkdiensten en het platenprogramma van de Draadomroep bij de mensen thuis live weer te geven. Dit gebeurt door middel van het analoge kabelsignaal (CAI-toegang) of het internet.

Het doet ons spijt te moeten melden dat met ingang van 1 maart 2021 a.s. de kerkradio via de kabel centraal wordt uitgeschakeld. Dit betekent dat díe luisteraars die luisteren met behulp van een analoog kastje (verbonden aan de CAI) vanaf maandag 1 maart 2021, géén uitzendingen meer kunnen ontvangen.<br /> <br /> Let wel: het beluisteren blijft mogelijk voor diegene die beschikken over internet en met gebruik van een digitaal kastje of een computer/laptop/tablet de uitzendingen volgen.<br /> <br /> Mocht u vragen hebben over bijvoorbeeld het kastje, de aansluiting of over het inleveren van het kastje, dan kunt u bellen met dhr. Reza Lilipaly op 0172-499668 of mailen naar diaconie@adventskerk.info


EO podcast met Simon Stelling

Bron: Stichting Vrienden van de Adventskerk, Datum: di 12 jan

Leuke luistertip nu we veel binnen moeten blijven. Simon Stelling in gesprek met Elsbeth Gruteke in de podcast `Alle registers open`. Veel pluisterplezier.

Al vanaf zijn 14de speelt Simon Stelling op het Steinmeyer-orgel in de Adventskerk in Alphen aan den Rijn. Daar ontmoet Elsbeth Gruteke hem in deze podcast aflevering van ‘Alle registers open’. Ze spreekt met met Simon over de enorme restauratie van het orgel, en hoe het grote concert bij de heringebruikname helaas niet door kon gaan door corona.<br /> <br /> <a href="https://www.nporadio4.nl/podcasts/alle-registers-open">nporadio4/podcasts/alle-registers-open</a>


Week van Gebed 17 t/m 24 januari: #blijfinmijnliefde

Bron: Werkgroep Week van Gebed Alphen a/d Rijn, Datum: di 12 jan

Ook in 2021 willen we in Alphen aan den Rijn graag meedoen aan de jaarlijkse Week van Gebed. Juist in deze tijd waarin het coronavirus en de maatregelen ter bestrijding daarvan het leven van heel Nederland op zijn kop zetten, is het belangrijk om samen te bidden. Gedurende deze week is er elke dag een viering rond het weekthema: #blijfinmijnliefde, naar de oproep van Jezus in Johannes 15.

De vieringen worden elke dag vanuit een andere kerk of gemeente gehouden:<br /> - Maandag 18 januari, 19:15 uur: Sionskerk<br /> - Dinsdag 19 januari, 19:15 uur: Lichtkring<br /> - Woensdag 20 januari, 20:00 uur: Nieuw Leven Evangelie Gemeente<br /> - Donderdag 21 januari, 19:15 uur: Goede Herderkerk<br /> - Vrijdag 22 januari, 19:15 uur: Adventskerk<br /> - Zaterdag 23 januari, 19:15 uur: Bonifaciuskerk<br /> - Zondag 24 januari, 16:30 uur: Geref. Kerk vrijgemaakt<br /> <br /> <b>Online meevieren</b><br /> Gegeven de huidige omstandigheden zullen de vieringen alleen online plaatsvinden. U kunt dan thuis meevieren. De links voor de diverse vieringen worden vlak van tevoren gepubliceerd op <a href="https://kerkeninalphen.nl" target="_blank"> www.kerkeninalphen.nl</a>, de site van de Raad van Kerken Alphen aan den Rijn. We hopen zo toch verbondenheid met elkaar te kunnen ervaren. <br /> <br /> <b>Thema</b><br /> Het thema #blijfinmijnliefde is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp, Zwitserland, wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit keer voorbereidde, is al sinds haar ontstaan toegewijd aan eenheid en gebed.<br /> <br /> De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en MissieNederland.<br /> Meer informatie vindt u op hun websites: <a href="https://www.raadvankerken.nl" target="_blank">www.raadvankerken.nl</a> en <a href="https://www.missienederland.nl" target="_blank">www.missienederland.nl</a>.<br /> <br /> <i>De Werkgroep Week van Gebed Alphen aan den Rijn:<br /> Daan Vis, Ineke Tack, René Blom, Miranda van den Hoorn<br /> <a href="mailto:weekvangebed.alphenadrijn@gmail.com" class="weblink">weekvangebed.alphenadrijn@gmail.com</a></i><br />


Intrededienst 17 januari: doe mee en stuur een felicitatie!

Bron: Intredecommissie Adventskerk, Datum: zo 10 jan

Op zondag 17 januari wordt ds. Sara de Vries-Terpstra aan onze gemeente verbonden en doet zij intrede. Het belooft een feestelijke dienst te worden. U kunt zich helaas niet inschrijven voor deze dienst. Wel kunt u meehelpen om ds. De Vries-Terpstra hartelijk te verwelkomen! Hoe? Door deze week een felicitatiekaartje, e-mail, of kort filmpje aan te leveren bij de intredecommissie. Na de dienst zullen we al deze goede wensen van de gemeente aan haar overhandigen. Doet u mee?

Wat kunt u doen? <br /> 1. Schrijf uw felicitatie, welkomstgroet of goede wens op een <b>kaartje</b> en doe dat op een van de volgende adressen in de brievenbus:<br /> - de Adventskerk, Julianastraat 69;<br /> - familie De Wilde, Lemelerberg 38;<br /> - familie Kroon, Zaalbergstraat 15;<br /> - Frank van den Akker, Groningenstraat 56.<br /> Per post mag natuurlijk ook: dan graag naar fam. Kroon (Zaalbergstraat 15, 2405 XA).<br /> 2. Of <b>e-mail</b> uw goede wensen naar <a href="mailto:intrede@adventskerk.info" class="weblink">intrede@adventskerk.info</a>. <br /> 3. Neem een <b>kort filmpje</b> op met uw felicitatie of groet, en upload dit <a href="https://www.adventskerk.info/?pageid=9975" target="_blank">hier</a> naar onze website. <br /> <br /> Lever uw bijdrage <b>uiterlijk vrijdag 15 januari</b> in. Voor filmpjes geldt: uiterlijk woensdag 13 januari.<br /> Na afloop van de intrededienst zullen we alle fysieke bijdragen overhandigen en de filmpjes vertonen.<br /> <br /> <b>Online meevieren</b><br /> Helaas kunnen alleen genodigden de intrededienst bijwonen. Er is deze week dus geen mogelijkheid om u in te schrijven. U kunt de dienst meevieren via internet, de draadomroep of (onder voorbehoud) Studio Alphen. We hopen u langs die weg toch te mogen verwelkomen!<br /> <br /> <i>Hella Verweij, scriba <br /> (tel. 473063, <a href="mailto:intrede@adventskerk.info" class="weblink">mail</a>)</i><br />


Prachtige opbrengst en mooie gift

In onze vorige bijdrage heeft u kunnen lezen hoeveel sint- en kerstpakketten we hadden verkocht, we kunnen u nu de opbrengst laten weten:

Een prachtig resultaat, vele malen hoger dan begroot en veel meer dan we zelfs maar hadden durven hopen. Iedereen die hier aan heeft bijgedragen, van bestellers tot inpakkers en wegbrengers, heel hartelijk dank.Als u nu op onze actiepagina kijkt, lijkt het alsof we het gehele benodigde bedrag binnen hebben. Helaas is niet alles wat het lijkt. De inkoop van de pakketten moet hier nog vanaf, na aftrek hiervan blijft er ruim €. 20.00,00 over en dus zijn we goed op weg.

Naast wat andere ontvangen giften (zijn we zeer blij mee) willen wij nog één gift even apart vermelden. Van de ZWO commissie van De Goede Bron ontvingen wij een bedrag van €. 1.000,00. Wat goed om te zien dat ook andere kerken ons steunen en wat een mooi stukje verbondenheid!

Ook in 2021 gaan we verder met Corona proof actie voeren, u hoort van ons.

Namens de actiegroep World Servants Alphen aan den Rijn wensen wij u een voorspoedig en eens te meer gezond 2021!!


Top 2000 Relicafé @ home - Video link

Zoals eerder deze week al te lezen onder `Nieuws`: wil je even iets anders dan de Top 2000 op de radio? Kijk dan op woensdag 30 december om 20.30 uur naar onze eigen Top 2000 Relicafé @ home editie via deze video link.

De Goede Bron, Lichtkring en Adventskerk hebben namelijk dit jaar wederom de handen ineen geslagen om toch een verkorte versie van dit jaarlijkse evenement uit te kunnen zenden. In een half uur presenteren we een vijftal Top 2000-nummers en natuurlijk ontbreekt ook de pubquiz niet!

De antwoorden van de pubquiz tref je later op die avond ook op deze website aan.

Kijk je ook mee?


Stoepjesconcert met Simon Stelling - Kersteditie

Nog één keer dit jaar organiseren we een speciaal stoepjesconcert. Een speciale kersteditie. Op woensdagmiddag 23 december (16:30-17:15 uur) speelt Simon Stelling op de vleugel in de kerk een afwisselend kerstrepertoire.

Klik hier om naar de video te gaan

Programma pianoconcert 23 december:
1. Silent Night
2. Ave Maria
3. Il est né le divin enfant
4. The little drummer boy
5. Joy to the world
6. I`ll be home for Christmas
7. Süsser die Glocken nie klingen
8. The Christmas Song
9. Let it snow
10. Have yourself a merry little Christmas
11. Deck the hall
12. Mary`s Boychild
13. Santa Claus is coming to town
14. Kling klokje klingelingeling
15. Jingle bells
16. Amazing grace
17. Rudolph the red-nosed reindeer.
18. O du Fröhliche
19. We wish you a merry Christmas
20. O Holy Night

Helaas is de kerk gesloten. En vanwege de aangescherpte maatregelen kunnen we alleen het geluid versterkt naar buiten brengen.

Maar gelukkig kunnen we het concert via 2 livestreams uitzenden: YouTube (https://youtu.be/YPjv1UtIWUI) en via de FaceBook pagina van de stichting. Dus u kunt vanuit huis meekijken en meeluisteren.

Veel plezier!


World Servants 2021, even bijpraten

Het laatste nieuws was dat de actie van de sint- en kerstpakketten liep en deze is inmiddels afgesloten. De opbrengst hoort u nog maar deze is boven verwachting en door ons begroot.

Er zijn maar liefst 289 speculaaspoppen, 28 amandelletters, 668 Sint pakketten en 336 Kerst geschenkpakketten besteld!!

De geschenkpakketten worden door ons zelf gemaakt en de afgelopen zaterdagen zijn we druk bezig geweest met de Sint pakketten, op 12 december volgen de geschenkpakketten voor de kerst.
Met dank aan Peter van `t Wout voor het beschikbaar stellen van de ruimte waar we op een Corona veilige manier konden werken!


C-Challenge - Jongerendienst

In de Lichtkring is een groep jongeren bezig geweest om een digitale jongerendienst te organiseren. Deze bijeenkomst heeft de naam C-Challenge gekregen en staat voor de uitdaging(en) die jongeren juist nu mogelijk tegenkomen om te geloven in deze Coronatijd.

Aanstaande zondag 29 november om 16:00 zullen we met een beperkt aantal jongeren deze dienst vanuit de Cornerstone meebeleven - en ook jongeren uit andere Alphense kerken doen mee vanaf hun eigen locatie(s) -, maar verder kunnen jullie deze dienst ook eventueel gewoon thuis meebeleven via Kerkomroep.nl (zoek op `Lichtkring`).

Het wordt een viering met eigentijdse praise en popmuziek door een kleine band, een korte overdenking door dominee Anne-Marie van Briemen en een spel. Dit alles met als thema “Challenge, dare to believe!”. Want wat een uitdaging is het om te geloven als jongere in 2020! Hoe uit je je geloof? Voor welke extra uitdagingen sta je nu als mens en als christen met alle beperkingen door Corona?

Er zitten ook wat interactieve momenten en een spel onderdeel in de dienst, mocht je daar ook aan mee willen doen stuur dan even een mailtje aan jeugdouderlingen@adventskerk.info, dan sturen wij de benodigde aanvullende informatie.

Wie weet tot zondag `online`...


Kerkdiensten komende periode

zo 24 jan10:00Ds. L. van Rikxoort(Viering Heilig Avondmaal)
zo 31 jan10:00Ds. S. de Vries-Terpstra
zo 7 feb10:00Ds. L. van Rikxoort
zo 14 feb10:00Ds. L. van Rikxoort(Doopdienst)
zo 21 feb10:00Ds. S. de Vries-Terpstra
zo 28 feb10:00Ds. L. van Rikxoort
zo 7 mrt10:00Ds. W. Koerselman
wo 10 mrt18:30Niet ingevuld(Biddag voor gewas en arbeid Maranathakerk)
zo 14 mrt10:00Ds. S. de Vries-Terpstra
zo 21 mrt10:00Mw. J. Sneep-Oorbeek
zo 28 mrt10:00Ds. L. van Rikxoort(Palmzondag Belijdenis)
ma 29 mrt19:30Ds. L. van Rikxoort(Avondgebed Maranathakerk)
di 30 mrt19:30Niet ingevuld(Avondgebed Maranathakerk)
wo 31 mrt19:30Ds. L. van Rikxoort(Avondgebed Maranathakerk)
vr 2 apr19:30Ds. L. van Rikxoort(Goede Vrijdag Viering Heilig Avondmaal)
zo 4 apr10:00Ds. L. van Rikxoort(Eerste Paasdag)
zo 11 apr10:00Ds. S. de Vries-Terpstra
zo 18 apr10:00Ds. L. van Rikxoort
18:30Ds. L. van Rikxoort(Zangdienst)