Koster Van der Nagel ontvangt draaginsigne in Goud

Bron: Adventskerk, Datum: zo 03 jul

In de feestelijke morgendienst van zondag 3 juli werd stilgestaan bij de jongeren die de basisschool verlaten en verder gaan op de middelbare school. In diezelfde dienst werd ook stilgestaan bij het werk dat Henk van der Nagel al 35 jaar op de achtergrond doet als koster in de Opstandingskerk en nu in de Adventskerk.

We zijn enorm blij met deze inzet en het vele werk dat in al die jaren is gedaan om de kerkdiensten en het kerkenwerk praktisch voortgang te laten vinden. Voor dhr. Van der Nagel is er een moment gekomen waarop het goed is daar nu mee te stoppen. Eigenlijk, net als voor de jongeren, ook een drempelmoment. Zeker omdat de keuze verstandig en minder van harte is. Het liefst had Henk nog jaren door willen gaan. Knap dus ook om zo’n stap te zetten en het op dit vlak rustiger aan te doen.

Dank
De dank voor zijn werkzaamheden werd zowel door ds. De Vries als door Jan Kees Hoogendoorn (voorzitter college kerkrentmeesters) onder woorden gebracht. En onderstreept door het uitreiken van het draaginsigne in Goud bij het vervullen van de functie van koster gedurende Vijf en Dertig jaren. Henk, van harte gelukgewenst met deze mooie onderscheiding!

Bekijk en beluister hier het betreffende deel uit de dienst. Met direct aansluitend, op verzoek van dhr. Van der Nagel Lied 150a - Geprezen zij God.
Originelen van de foto`s zijn hier te downloaden.


Impressie overstapdienst

Bron: Adventskerk, Datum: zo 03 jul

In de dienst van zondag 3 juli 2022 werd stilgestaan bij de ´overstappers´: de jongeren die van de lagere school naar de middelbare school gaan. Samen met de overstap-band, de zangers en ds. Sara de Vries ontstond een feestelijk moment vlak voor het begin van de zomervakantie.

In de dienst werd gelezen uit Numeri 13. Daar gaat het over het volk Israël dat de grens van het beloofde land, Kanaän, bereikt. Er werden verkenners naar Kanaän gestuurd om polshoogte te nemen. Als die na 40 dagen terug komen hebben ze druiven, vijgen en granaatappels bij zich: het land is vruchtbaar. Maar ze vertellen ook van de huidige inwoners: die zijn groot en sterk. “... Vergeleken bij dat volk van reuzen voelden wij ons maar nietige sprinkhanen ...” (vs. 33).

Ds. de Vries gebruikte dat laatste beeld voor de situatie van de jongeren. Op de lagere school zijn zij groot en sterk, maar straks in de brugklas (weer) de kleinsten. Zo is het vaak als je de drempel over moet gaan, een nieuwe stap zet. Helemaal vanzelf gaat het zelden, en iets van aarzeling is er altijd wel.

Mensen die jou én God kennen
Het verhaal gaat verder. Kaleb en Jozua motiveren het volk om het aan te durven het beloofde land in te gaan. Het volk blijkt er niet klaar voor nu. Wat belangrijk is – zo klonk het – is dat Jozua en Kaleb zowel het volk als God kennen. Dat was toen belangrijk, maar ook nu. Dat je mensen om je heen hebt die jou goed kennen, weten wat er in je om gaat, maar ook God kennen. Zij begrijpen jouw gevoel, en zien soms waar dat vandaan komt. Ons gevoel klopt lang niet altijd, en juist daarom is het belangrijk dat er ook die verbinding met God is. Dat je mensen om je heen hebt die jou én God kennen, die tastbaar maken dat God je niet loslaat, dat Hij met je zal zijn. Zoals we (in aangepaste versie) zongen: Ga met God en Hij zal met je zijn. Jou nabij op al je wegen.

Tot slot
De kinderen kregen een dagboek mee, en een glazen pot die versierd was door de allerjongsten en gevuld werd met teksten die gemeenteleden in de kerk voor de jongeren opschreven. Ook werden Diana Wassenaar en Corné en Diana Boerefijn bedankt voor hun rol als leiding bij de kindernevendienst en de 12+ groep.

De dienst zelf is hier terug te zien: Video opname
En de originelen van de foto’s hieronder vindt u hier: Originelen foto`s
Bekijk/luister: My Lighthouse
Bekijk/luister: 10.000 redenenImpressie - Escaperoom Adventskerk

Bron: Adventskerk, Datum: za 25 jun

Vandaag werd in het kader van het 100-jarig jubileum van de Adventskerk een Escaperoom voor jongeren georganiseerd met de naam `Het verdwenen akkoord`.

Zes groepen lieten zich `opsluiten` in de kerk met de uitdaging binnen een uur dat verdwenen akkoord te vinden. Zo`n escaperoom - voor als u het concept niet kent - bestaat uit een zoektocht waarin slim en creatief gepuzzeld moet worden om als team telkens een stap dichter bij de oplossing te komen.

Aan het begin was het duidelijk: Simon is in paniek, als organist van de Adventskerk mist hij een belangrijk akkoord, de muziek is niet om aan te horen. Daarna volgde een verrassende en uitdagende route die bij succes eindigde met het terugvinden van het akkoord en het horen van een orgel met mooie klank.

Impressie
We hopen deze escaperoom op een later moment opnieuw te organiseren. U kunt echter rustig de impressie bekijken... Wijzer wordt u er niet van, maar u ziet wel de deelnemers in actie. En u ziet hoe snel de groepen het akkoord vonden. Het derde team won, met nog 19:20 over op de aftellende klok, op de voet gevolgd door team vijf met 19:05 over. Alle teams eindigden succesvol binnen het uur. Op de foto`s ziet u de teams en de tijd die zij nog over hadden.

Dank
Dank aan Lydia, Eveline en allen die hebben geholpen bij het opzetten van deze bijzonder leuke activiteit. Dat er veel werk in was gestoken was merkbaar. De teams hadden een échte en leuke uitdaging!

Foto`s en filmpje
De enigszins verhulde foto`s kunt u hier vinden escape.adventskerk.info. En hieronder ziet en hoort u het einde van deze escape.


Zomermarkt 2 juli

Bron: Jeugdouderlingen , Datum: vr 24 jun

Op zaterdagavond 2 juli wordt door de jongeren een gezellige zomermarkt georganiseerd

Vanaf 18:00 uur is iedereen welkom voor deze zomermarkt. Er zijn verschillende kraampjes, met lekkers en leuke spulletjes om te kopen.
De opbrengst van de markt is bedoeld voor het jongeren startweekend in September

De markt wordt opgebouwd achter de Adventskerk en duurt tot ongeveer 21:00 uur
We hopen dat u/ jij langs komt om er met elkaar een gezellige avond van te maken!


Impressie belijdenisdienst - Weg van de Liefde

Bron: Adventskerk, Datum: zo 19 jun

Zondag 19 juni deed Marlies in een feestelijke dienst belijdenis van het geloof. Het plan was om dat al voor de corona periode te doen. Marlies is naar deze keuze toegegroeid, en dan is het mooi dat daar in het midden van de gemeente ‘ja’ tegen gezegd kan worden.

In de verkondiging klonk uiteraard dat ons ‘ja’ belangrijk is, maar dat het daar niet mee begint. Voor belijdenis zit altijd de doop. Als kind – in dit geval – of als volwassene. Voorafgaand aan het doen van belijdenis omdat in de doop Gods stem klinkt: ‘Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij’. Je bent Mijn kind, zo was de verkondiging.

Hem volgen
Belijdenis doen is het uitspreken van een keuze om Hem te volgen die al vanaf het begin voor jou koos. De doop is daar het teken van. En ‘Hem volgen’ is dan niet plat te slaan als een beetje binnen de regels blijven en een goed mens zijn. De weg die God ons in zijn Zoon Jezus Christus heeft gewezen wordt gekenmerkt door liefde. Die weg is niet eenvoudig, en op die weg zullen wij altijd tekort schieten, ook als je belijdenis hebt gedaan. We zullen onder ogen moeten zien dat we als mensen – nog steeds, als vanaf het begin in het paradijs – geneigd zijn om aangetrokken te worden door dingen die niet goed zijn voor onszelf, niet voor de ander en misschien wel daarom ook niet voor ‘De Ander’, voor God.

Belijden is ook: onder ogen zien dat we leven uit genade en daardoor van vrijheid en liefde mogen horen. Jezus ging de weg van radicale liefde tot de dood aan het kruis. Een vreemd verhaal – zo klonk het – omdat juist dat verhaal over dood en kruis gaat over de weg die naar leven met God leidt.

Blijf in Hem geworteld
Nadat Marlies belijdenis van het geloof deed, kreeg zij als tekst de woorden uit Kolossenzen 2: 6 en 7 mee:

6Leef in eenheid met Christus Jezus, nu u Hem als uw Heer aanvaard hebt. 7Blijf in Hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid.

Jezus volgen zal altijd met vallen en opstaan gaan. Niet perfect. Maar het is het waard om het te doen, om Hem te volgen. En dát is waar ook Marlies vanochtend, in verbinding met velen die haar daarin voorgingen, openlijk voor koos. Samen met New Adventure zongen we er ook van: ‘De kracht van uw liefde` en ‘Lopen op het water’.

Tot slot
De dienst is hier terug te zien. En hier vindt u de originelen van de foto’s bij dit bericht zijn hier te vinden. Mocht je nu zelf vragen hebben over doop of belijdenis, neem dan contact op met een van de predikanten.


Concerten 18 en 19 juni

Bron: Simon Stelling/Vrienden van de Adventskerk, Datum: ma 13 jun

Komend weekend kunt u weer genieten van muziek in de Adventskerk. Op zaterdag viert Cantabile muzikaal het voorjaar. En op zondag is er een (gratis!) orgelconcert.

Zaterdag staan de liederen van Mendelssohn en de vrolijke klanken uit de Renaissance centraal. Met muziek van John Lennon en Sting. Kaarten kosten 12.50 eur en zijn via www.kamerkoor-cantabile.nl te verkrijgen.

Orgelconcert
Zondagmiddag 19 juni ben u om 16.30 uur welkom voor een orgelconcert in de reeks César Franck & Tijdgenoten. Toegang is gratis. Het 200e geboortejaar van Franck is de aanleiding om om zijn werken heen een concertreeks uit te voeren op het Steinmeyer-orgel van de Adventskerk.

Meer informatie
Beide concerten worden samen met de Vrienden van de Adventskerk georganiseerd. Kijk op hun website: www.vriendenvandeadventskerk.info


Noodlot, dankbaarheid en licht - De jubileumdienst

Bron: Adventskerk, Datum: zo 12 jun

Zondag 12 juni kwam de gemeente bij elkaar in een feestelijke dienst om te vieren dat we inmiddels honderd jaar van het huidige kerkgebouw – de Adventskerk – gebruik kunnen maken. In de dienst gingen de beide gemeentepredikanten ds. Sara de Vries en ds. Leo van Rikxoort voor, en New Adventure en Simon Stelling zorgden voor zang en muziek.

Honderd jaar is niet heel oud voor een kerk, er zijn veel oudere en wellicht ook mooiere kerken in Nederland te vinden. Toch is het wel degelijk bijzonder omdat deze kerk is gebouwd nadat op dezelfde plek tot twee keer toe een kerk door brand verwoest werd, in 1619 en 1916. De huidige Adventskerk staat daarmee in een langere traditie als het om kerk in het centrum van Alphen gaat.

Noodlot
Het noodlot dat de eerdere kerken trof diende zich in veel mildere vorm ook nu in deze jubileumdienst aan. Juist nu zorgde een storing in de videoregistratie dat de dienst niet live kon worden uitgezonden of worden opgenomen. Dat is uiteraard erg jammer voor degenen die de dienst op afstand wilden volgen of later terug wilden kijken. Gelukkig is er wel een geluidsopname, en geven wat extra foto’s toch een beeld van de sfeer in de dienst.

Beluister de dienst:
Dankbaar
Uiteraard klonk in de dienst dankbaarheid voor het feit dat we over zo’n mooi kerkgebouw kunnen beschikken voor de kerkdiensten. Maar – zo klonk het ook – daar gaat het niet om. Wat echt belangrijk is liet ds. Sara de Vries de kinderen zien. Hun jubileumtaart, voorzien van tien kaarsjes, voor elke tien jaar één, schitterde feestelijk. De kinderen mochten de kaarsjes weer uitblazen, en verzamelden alle lucht die er in hun longen paste om dat te doen. En – toegegeven – het had effect, maar toch bleef er één kaarsje branden. Hoe hard er ook werd geblazen. Het beeld voor het Licht dat God ons in zijn zoon Jezus heeft geschonken en dat nooit meer zal doven. Dat is reden tot echte dankbaarheid: weten dat hoe je levensomstandigheden ook zijn (en die zijn niet altijd makkelijk) Gods licht blijft branden; we telkens opnieuw ons gebed in Jezus naam mogen uitspreken en weten dat we gehoord worden door Hem die ons maakte.

Gebed
Zo klonk de verkondiging en zeker ook het gebed dat vanochtend door ds. Van Rikxoort en ds. De Vries samen werd gebeden. We zijn God dankbaar dat Hij ons een dak boven het hoofd biedt om als gemeente telkens opnieuw samen te komen. Verbonden met een gemeenschap in Alphen en wereldwijd die dat in mooie of minder mooie kerken samen met ons doet.

Tot slot
Dank aan iedereen die op zijn of haar manier vanochtend een bijdrage heeft geleverd aan de dienst, de activiteiten en de heerlijke lunch!

Foto-impressie Jubileumdienst


Warning: Undefined variable $blogteller in /customers/0/e/b/adventskerk.info/httpd.www/nieuwsbrief/index.php on line 141

Geslaagde Bingo & Info avond

Afgelopen vrijdagavond was de ontmoetingsruimte goed gevuld met een kleine 60 belangstellenden die waren gekomen voor de bingo & infoavond van onze actiegroep.

Onder het genot van een kopje koffie, thee of wat fris werden de aanwezigen getrakteerd op Oegandese hapjes.
Verder was de gevuld avond met een bingo (waarbij mooie prijzen te winnen vielen), en er informatie werd gegeven over de organisatie World Servants , het land Oeganda, het plaatsje Cinya en uiteraard het project wat we gaan realiseren. Diverse filmpjes gaven een goed beeld van wat ons te wachten staat en hoe we ontvangen zullen worden in Cinya en daar kijken echt naar uit.

Om 22.00 uur keerde een ieder tevreden huiswaarts na een gezellige en zeer geslaagde avond.

Hoewel deze avond niet direct iets hoefde op te brengen voor onze actiegroep is de netto opbrengst €. 175,00. Ook ontvingen we nog diverse giften voor in totaal €. 275,00. Alle gevers heel hartelijk dank!

Vergeten we ook niet onze sponsoren te bedanken die de prijzen voor de bingo ter beschikking hebben gesteld:
Seasons Favourits (BD Rijnbeek Boomkwekerijen BV)
De Sfeerstal theehuis en hotel
Plus supermarkten
Notenkraam De Boxer
Boerderij Het Lansingerland
Loek van Vliet keurslager
Bakkerij van Leeuwen
Van Schaik stroopwafels


Warning: Undefined variable $blogteller in /customers/0/e/b/adventskerk.info/httpd.www/nieuwsbrief/index.php on line 188

Kerkdiensten komende periode

Warning: Undefined variable $printdatumoud in /customers/0/e/b/adventskerk.info/httpd.www/nieuwsbrief/index.php on line 210
zo 10 jul09:30Ds. L. van Rikxoort
zo 17 jul09:30Ds. L. van Rikxoort
zo 24 jul09:30Ds. L. van Rikxoort
zo 31 jul09:30Mw. J. Sneep-Oorbeek
zo 7 aug09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
zo 14 aug09:30Ds. S. de Vries-Terpstra(Doopdienst)
zo 21 aug09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
zo 28 aug09:30Ds. L. van Rikxoort
zo 4 sep09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
zo 11 sep09:30Ds. L. van Rikxoort(Doopdienst)
zo 18 sep09:30Ds. L. van Rikxoort en
ds. S. de Vries-Terpstra
(Startzondag)
zo 25 sep09:30Ds. L. van Rikxoort